Vysokú ratingovú známku podporuje napríklad členstvo Slovenska v eurozóne a taktiež schopnosť Bratislavy prilákať zahraničné investície, negatívnym faktorom však je vyššie zadlženie, uviedla agentúra.

Analytici ratingovej agentúry sú taktiež presvedčení, že Slovensko má silný bankový sektor, vo zvýšení ratingu im ale bráni relatívne vysoké vonkajší zadlženie Slovenska, nerovnomerný hospodársky rast a nesúrodý rozvoj v regiónoch. To sa potom odráža aj vo vysokej miere nezamestnanosti. Tá v minulom roku dosiahla 11,5 percenta.

Dlh vlády vo vzťahu k hrubému domácemu produktu predstavoval 52,5 percenta a zvýšil sa nad úroveň susedných krajín. Fitch to dáva do súvislosti s problémami, v ktorých sa ekonomika ocitla počas hospodárskej krízy v roku 2009. Fitch však očakáva, že dlh sa bude postupne znižovať.

Agentúra odhaduje, že rast slovenskej ekonomiky v minulom roku zrýchlil na 3,5 percenta  z 2,5 percenta v roku 2014. Prispel k tomu domáci dopyt v kontexte mimoriadne vysokých investícií vo verejnom sektore. Minulý rok bol totiž posledným, kedy bolo možné dočerpať peniaze z fondov EÚ z programového obdobia 2007-2013.

Úverový rating je základným údajom pre investorov. Čím je vyšší, tým je krajina lepšie vnímaná. Najvyšší rating znamená, že ide o špičkového dlžníka, ktorý je spravidla schopný požičiavať si za veľmi nízky úrok. To môže znížiť  aj jeho náklady na obsluhu dlhu.