Podľa informácií portálu index.sme.sk sa sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Daniela Bergerová nestotožnila s  veľkou skupinou veriteľov, ktorí žiadali záložné právo na časť majetku Arcy Capital Slovakia. Jedným z  jej argumentov bolo, že veritelia nepredložili originály dlhopisov, hoci tie boli vydané v elektronickej forme.

Vedenie investičnej skupiny Arca Capital tak zrejme môže aj naďalej prevádzať majetok, aj keď spoločnosť je už niekoľko mesiacov platobne neschopná. Podľa pravidiel dočasnej ochrany sa tak pred konkurzom mala zdržať „nie zanedbateľných zmien v skladbe majetku“ a „nie zanedbateľného zmenšovania“ majetku. Veľká skupina veriteľov má za to, že Arca Capital tento zákon porušuje s čím sa obrátili na súd. Návrh hovoril o vydaní zabezpečovacieho opatrenia, ktorým by súd zriadil  spomenuté záložné právo, čo by jej vedeniu sťažilo ďalšie jeho prevody.

Penta Real Estate
Neprehliadnite

Arca má Privatbanke okamžite splatiť úvery, iné finančné domy zataľ vyčkávajú

Nakoniec však neuspeli, nakoľko „v tomto prípade súd nemal osvedčený objektívny stav ohrozenia prípadnej budúcej exekúcie,“ uviedla  podľa portálu sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Daniela Bergerová, ktorá návrh zamietla. Až 1 173 veriteľov pritom žiadalo zabezpečenie majetku Arcy pred ďalšími prevodmi. Poukazovali na sériu prevodov obchodných podielov v siedmich dcérskych firmách Arcy a tiež na kuloárnu informáciu, že Arca sa pokúša predať celú Polikliniku Mýtna v Bratislave. Spoločnosť  veritelia žalujú o vyplatenie splatných dlhopisov v hodnote vyše 14 miliónov eur.

Za zvyčajných okolností by bola Arca už dávno v konkurze a s majetkom by mohla narábať iba so súhlasom konkurzného správcu. Spoločnosť je však aktuálne pod dočasnou ochranou podľa zákona o zmiernení dôsledkov pandémie ochorenia Covid-19, na základe čoho nemusí do konca roka vyhlásiť bankrot.