„Potvrdzuje to, že ministerstvo dopravy čerpá európske financie, “ konštatoval po podpise dohody minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Viceprezident EIB Vazil Hudák doplnil, že pôžička sa využije na spolufinancovanie projektov podporovaných z eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), a tiež z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

„Vidíme možnosti využitia tohto financovania predovšetkým na budovanie chýbajúcich úsekov železničnej a cestnej siete pozdĺž európskych koridorov strategickej dopravy a aj na nákup železničných koľajových vozidiel a infraštruktúru budov, “ vymenoval V. Hudák.

Aj z pohľadu EIB ako banky Európskej únie je podľa jeho slov rozvoj týchto európskych koridorov kľúčový pre celkový rozvoj únie. Financie by sa mohli podľa ministra Érseka použiť napríklad na spolufinancovanie projektov ako je modernizácia železničnej trate z Bratislavy po štátnu hranicu s Českou republikou, či na modernizáciu železničného uzla Žilina, tiež na obchvat Prešova, alebo na projekt pokračovania električkovej trate v Petržalke, či na nový most cez Dunaj v Komárne.

Na každý z projektov, ktorý financuje Európska únia, musí totiž štát podľa ministerstva dopravy prispieť minimálne 15-percentným podielom zo štátneho rozpočtu. Pri celkovej hodnote projektov na dopravu 4,6 miliardy eur to znamená približne 700 miliónov eur na spolufinancovanie pre projekty určené na roky 2014 až 2020.

V roku 2015 už bola podpísaná rámcová dohoda s EIB na prvú časť úveru na sumu 350 miliónov eur. V pondelok podpísaná dohoda je nová rámcová zmluva na zvyšnú časť úveru v sume 319,6 milióna eur. Ministerstvo dopravy bude úver čerpať podľa potreby, maximálne však v troch finančných prevodoch.