Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) nesúhlasí s navrhovaným povinným predĺžením prevádzkovej podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) o päť rokov. To by malo sprevádzať pomerné zníženie doplatku za vyrobenú elektrinu. Asociácia zdôraznila, že možnosť predĺžiť si vyplácanie podpory s nižším doplatkom, musí byť dobrovoľná. Novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v utorok zverejnilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a v stredu (14.4.) o nej má rokovať vláda.

„V SAPI sme od začiatku podporovali myšlienku reštrukturalizácie výkupných cien za účelom odbremenenia tarify za prevádzku systému (TPS), avšak vždy sme pritom zdôrazňovali, že musí ísť o dobrovoľnú schému, ktorá musí byť nastavená správne. Len taká schéma bola pre výrobcov motivačná a bude mať želaný efekt na náklady systému financovania," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. Asociácia súčasne navrhovala, aby sa neriešila len reštrukturalizácia výkupných cien, ale aj vytvorenie podmienok, ktoré by umožnili repowering v podobe zásadnej obnovy zariadení.

Geotermálna elektráreň Wairakei na Novom Zélande
Neprehliadnite

Pri Žiari nad Hronom má vzniknúť prvá geotermálna elektráreň na Slovensku

Predmetná novela zákona o OZE ide nakoniec riešiť jedinú vec. Zobrať časť podpory výrobcom z fotovoltiky, ktorým sa za týmto účelom navrhuje zaviesť povinnosť podať návrh na predĺženie podpory o päť rokov, čo bude znamenať aj jej zníženie," skonštatoval Karaba. MH podľa Karabu predviedlo „doslova akrobatický premet", keď po mediálnej komunikácii o plánovanom dobrovoľnom repoweringu výrobcov elektriny z OZE nakoniec prinieslo návrh legislatívy, ktorá podľa SAPI nie je repoweringom a nemá byť dobrovoľná, ale povinná.

Karaba sa obáva, že myšlienka naozajstného repoweringu je tak nadobro pochovaná a ministerstvu spolu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ide len o to, aby znížili koncové ceny elektriny. Predseda ÚRSO Andrej Juris v utorok na tlačovej konferencii k zverejnenej novele spresnil, že do výslednej ceny elektrickej energie si budú môcť dodávatelia zarátať okrem iného aj nevyhnutné náklady na predĺženie životnosti zariadenia.