Od začiatku roka 2022 je zriadený Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Podpora predaja

Ide o informačný systém a zároveň marketingový nástroj, ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, a taktiež môže podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Register potravín podľa MPRV poskytuje spotrebiteľom informácie o prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku a informácie o jeho registrovaných potravinách v zmysle platnej potravinárskej legislatívy.

Dobrovoľná registrácia

V súčasnosti je podľa agrorezortu vytvorený register dostupný pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí majú možnosť registrácie svojej spoločnosti a svojich výrobkov do Registra potravín. Napĺňanie samotného Registra potravín je pilotne spustené do 31. marca 2022.

MPRV SR požiadalo komory a zväzy SR a ich členov o registráciu, pričom oslovilo aj obchodné reťazce a ďalších slovenských výrobcov.

Registrácia je dobrovoľná, preto sa agrorezort obracia na slovenských výrobcov, aby sa zaregistrovali a ich výrobky budú dostupné v Registri potravín na stránke https://registerpotravin.sk.

Young,Brunette,Woman,With,Blue,Eyes,Holding,Healthy,Groceries,In
Neprehliadnite

Na Slovensku sa zavedie register potravín pre potravinový semafor