Výkonnosť nákladnej dopravy po dvoch mesiacoch útlmu v septembri 2022 opäť medziročne vzrástla, a to o 9,1 percenta. Tento stav podporil nárast v cestnej doprave. Počty cestujúcich a prepravné vzdialenosti v osobnej doprave rástli, ale výrazne pomalšie ako v minulých mesiacoch. Viac pasažierov sa medziročne prepravilo mestskou hromadnou dopravou a aj po železnici. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Sila cestnej a posilnenie osobnej dopravy

Podstatná zložka nákladnej prepravy - cestná doprava-, ktorá mala viac ako 70-percentný podiel na prepravených tonách tovaru, medziročne rástla iba mierne. Podniky prepravili po ceste 12,8 milióna ton, čo bolo o 1,6 percenta viac ako pred rokom. Objem tovaru prepravovaného po železnici medziročne poklesol o 11,2 percenta, vlakmi sa previezla viac ako šestina tovaru.

Osobná doprava zaznamenala v septembri 2022 v deviatom mesiaci za sebou medziročný nárast počtu cestujúcich. Ich počet vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 8,7 percenta a dosiahol 54,8 milióna osôb, čo predstavovalo druhú najvyššiu hodnotu v roku 2022. Počet cestujúcich vo vlakoch sa zvýšil o 14 percent a mestská hromadná doprava prepravila o 11,4 percenta viac osôb ako vlani. Cestná doprava sa podieľa na preprave cestujúcich až 88 percentami.

Tržby odvetvia doprava a skladovanie boli v septembri medziročne vyššie o 25,1 percenta. Výsledok bol podporený najmä rastom najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave medziročne vzrástli takmer 2,4-násobne, tento druh dopravy však pomerovo predstavuje iba menšiu zložku odvetvia. Tržby vodnej dopravy stúpli bezmála o polovicu a poštové služby a služby kuriérov o tretinu.

Tohtoročné štatistiky

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v deviatom mesiaci roka 2022 medziročne vyššia o 2,6 percenta. Ovplyvnili to najmä dve váhovo najsilnejšie zložky, a to pozemná doprava a doprava potrubím (nárast o 2,6 percenta) a skladové a pomocné činnosti (nárast o 3,9 percenta).

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla v septembri 1 182 eur, čo predstavoval oproti rovnakému obdobiu spred roka nárast o 8,1 percenta. Reálna mzda sa v danom odvetví po zohľadnení inflácie znížila o 5,3 percenta.

Osobnou dopravou sa počas prvých deväť mesiacov roka 2022 pri medziročnom raste o 36,1 percenta prepravilo 441,9 milióna osôb. V železničnej doprave sa preprava osôb zvýšila o 49,2 percenta a v cestnej doprave o 34,5 percenta. Výkony v osobokilometroch vzrástli o 53,7 percenta.

Za prvé tri štvrťroky sa nákladnou dopravou prepravilo 173,7 milióna ton tovaru. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 preprava tovaru mierne poklesla o 0,2 percenta. Výkony v tonokilometroch boli však vyššie o 2,1 percenta.

Ďalšie dôležité správy

V uliciach Bratislavy už začali premávať nové, vyše 18-metrové kĺbové autobusy Otokar Kent C. Všetkých 40 kusov z prvej dodávky vozidiel bolo do hlavného mesta už dodaných. Na snímke interiér nového autobusu MHD počas predstavenia v Bratislave 10. januara 2022. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

Slovensko v číslach: Mestská hromadná doprava zostáva lacná