Predpokladá sa, že výdavky na zdravotnú starostlivosť budú v rokoch 2018 – 2022 stúpať celosvetovo s ročnou mierou vo výške 5,4 percent, čo je značný nárast oproti 2,9 percent z rokov 2013 – 2017.

„Zamedziť ďalšiemu stúpaniu výdavkov sa bude dať zmenou filozofie. Namiesto toho, aby sa systém zameriaval na starostlivosť o pacientov až potom, ako ochorejú, mal by sa zamerať na starostlivosť o zdravie podporujúcu duševnú pohodu, prevenciu a skorú intervenciu,“ tvrdí Ľubica Dumitrescu, partnerka spoločnosti Deloitte.

Súčasný systém zdravotnej starostlivosti podľa nej bude musieť spolupracovať s tradičnými sektormi, akými sú zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a doprava, ale aj s novými sektormi - maloobchod, bankovníctvo a technológie.

Podľa Ľ. Dumitrescu aj komplexnejšie digitálne inovácie, napríklad blockchain, technológie založené na cloude, virtuálne zdravie, umelá inteligencia a robotika, digitálna realita či medicínsky internet pomôžu pretvoriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pretože ju urobia efektívnejšou a prístupnejšou. Zavedenie týchto inovácií si však vyžaduje pôsobnosť netradičných hráčov v zdravotnom systéme.