Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas januára až apríla tohto roka priemerne mesačne 75 osôb. V rovnakom období minulého roka to bolo priemerne 31 ľudí.

Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov poisťovňa za štyri mesiace tohto roka vynaložila 640,5 tisíca eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast takmer o 150 percent, respektíve o 380-tisíc eur. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Ďalšie dôležité správy

Servis: Ilustračná fotografia Sociálna poisťovňa
Neprehliadnite

Tisíce Slovákov láka skoršia penzia, má však aj nevýhody. Odpracovaných 40 rokov vždy nestačí