Celé video: 

TREND.sk · Veľkým problémom vodohospodárstva je úrad pre reguláciu sieťových odvetví