„Berte to ako fahrplan na najbližších päť rokov. Nie je záväzný v zmysle legislatívnom, ale je to morálny záväzok župana, úradu a poslancov,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda BSK Juraj Droba.

Rekonštruovať chce 10 mostov

Programové vyhlásenie označil za vizionárske a v mnohých oblastiach prekračujúce kompetencie kraja, avšak spoluprácou realizovateľné. Konkrétne kroky v jednotlivých oblastiach bude kraj prezentovať pravidelne každý rok, podobne ako odpočet toho, čo sa mu podarilo za uplynulý rok.

V oblasti dopravy sa kraj okrem iného zaväzuje vybudovať obchvat Pezinka, ktorý by sa mal realizovať v dvoch fázach, teda projektovej a následne samotnej výstavby. Vybudovať by sa však mali aj ďalšie obchvaty, rekonštrukcie by sa malo dočkať desať mostov v zlom technickom stave.

V pláne je tiež rozširovanie integrovanej dopravy, budovanie prestupných terminálov či záchytných parkovísk. V oblasti sociálnej a zdravotníctva je kraj pripravený pokračovať v prechode z inštitucionalizácie na komunitný spôsob.

Kapacita domov sociálnych služieb by sa mala zvyšovať, vyrásť by malo autistické centrum pre dospelých. „Z karloveskej polikliniky máme ambíciu urobiť moderné zdravotné stredisko sídliskového typu, ktoré bude slúžiť celej spádovej oblasti severného okraja Bratislavy, Dúbravky a Karlovej Vsi,“ priblížil J. Droba, ktorý deklaruje zachovanie pohotovosti v Malackách či pomoc začínajúcim lekárom.

Podporovať chcú aj cyklistov

V rámci životného prostredia si kraj uvedomuje najväčšiu devízu, ktorou je zásobáreň pitnej vody ako najväčší poklad regiónu. V tejto súvislosti sa pripravuje podpis memoranda o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) ako základnou dohodou smerujúcou k ochrane vody.

„Kroky budú spieť tiež k revitalizácii parkov, tlaku na dopravcov, aby zvyšovali počet nízkouhlíkových dopravných prostriedkov,“ doplnil J. Droba. Naplánované je tiež prepájanie cyklotrás, dobudovanie východného cykloobchvatu Bratislavy a vybudovanie cyklistického mosta ponad Moravu neďaleko obcí Marchegg a Vysoká pri Morave.

Kraj nezabúda ani na obnovu škôl, podporu duálneho vzdelávania a centrá odborného vzdelávania či sprístupnenie školských areálov. Produkty cestovného ruchu by mali byť viac šité na mieru, kraj sa chce zamerať hlavne na rakúskych a českých návštevníkov. Do budúcna plánuje osloviť aj maďarský trh.

V priebehu prvých dvoch rokov sa má zrekonštruovať senecká synagóga a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. V pláne je tiež obnova kaštieľov v Malinove a Stupave.