Veriteľský výbor v stredu 27. októbra schválil predložený reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a. s. Nezabezpečení veritelia majú podľa tohto plánu získať uspokojenie ich pohľadávok až do výšky 72,98 percenta v horizonte piatich rokov. 

Za schválenie reštrukturalizačného plánu vo výbore hlasovali Slovenská sporiteľňa, Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., a Privatbanka. Arca Capital Slovakia v tlačovej správe ocenila ich „konštruktívny prístup pri tvorbe znenia  reštrukturalizačného plánu spoločnosti“.

Ďalším krokom má byť schvaľovacia schôdza veriteľov, ktorí na nej budú hlasovať o prijatí reštrukturalizačného plánu. Schôdzu zvoláva reštrukturalizačný správca prostredníctvom oznámenia v Obchodnom vestníku.

Schôdza veriteľov sa musí uskutočniť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bol správca požiadaný zo strany veriteľského výboru o zvolanie schôdze veriteľov. Arca Capital Slovakia očakáva, že sa uskutoční na konci novembra.

Rastislav Velič, Arca Capital
Neprehliadnite

Hlavné insolvenčné konanie s firmou Arca Investments sa bude konať v Česku