Výberové konanie na riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) bolo neúspešné. Ani jeden z piatich prihlásených kandidátov v jeho prvej časti neuspel. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR o tom informuje na svojom webe.

„Vzhľadom na skutočnosť, že žiaden z prihlásených uchádzačov nebol úspešný v prvej časti výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku SVP, ktoré bola realizované dňa 31. augusta 2021 v dopoludňajších hodinách, druhá časť výberového konania - verejné vypočutie nebude uskutočnené," uvádza envirorezort.

Masový úhyn rýb na rieke Hron spôsobil v pondelok na strednom Pohroní únik digestátu z bioplynovej stanice v obci Budča v okrese Zvolen. Masívny úhyn všetkých druhov rýb zaznamenala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom. Rybári v okolí obce Trnavá Hora zbierali uhynuté ryby, ktorých bolo niekoľko ton. Veľká ekologická katastrofa sa stala na Hrone neďaleko Žiaru nad Hronom, kde miestni rybári evidujú hromadu uhynutých rýb všetkých druhov. Masívny úhyn všetkých druhov
Neprehliadnite

Ekologická katastrofa. Únik digestátu z bioplynovej stanice spôsobil na Hrone masový úhyn rýb

Priblížil, že v prvej časti výberového konania overila komisia interpersonálne zručnosti a odborné znalosti uchádzačov. Úspešní uchádzači z prvej časti mali postúpiť do druhej časti výberového konania. To sa malo uskutočniť formou verejného vypočutia. Komisia tu hodnotí predovšetkým motiváciu uchádzačov a prezentáciu koncepcie SVP.

Začiatkom júna riaditeľ SVP Róbert Hok rezignoval na svoju funkciu pre zdravotné dôvody. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) poveril dočasným riadením SVP Dávida Hlubockého.

Bývalý riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Robert Hok
Zdroj: SVP
Bývalý riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Robert Hok