Rodičia sú povinní zapísať do školy dieťa, ktoré pred začiatkom školského roka 2017/18 dosiahne vek šesť rokov. Zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v základných školách uskutočnia do konca tohto mesiaca. V Bratislave ponúka miesta 82 štátnych, súkromných a cirkevných škôl, v Košiciach takmer päťdesiatka základných škôl.

Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania za predchádzajúci rok.

Výsledky Testovania 5-2016

Poznámka: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Testovanie 5 - 2016.

Škola podľa kvality

 

Rodičia pri výbere zväčša uprednostnia blízkosť školy od bydliska. Vozenie detí na veľkú vzdialenosť zaťažuje členov domácností, mladšie deti rodičia nechcú pustiť do mestskej hromadnej dopravy samotné. Najmä vo veľkých mestách však pribúdajú rodičia, ktorí hľadajú školu podľa ponuky cudzích jazykov či krúžkov v budove školy, zohľadňujú aj referencie na členov pedagogického zboru či výsledky žiakov v súťažiach.

Ak nájdu vyššiu kvalitu, sú ochotní deti zapísať aj do vzdialenejšej školy. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme. Keďže škola dostáva väčšinu príspevku od štát podľa počtu detí, riaditelia sa prijímaniu detí z iných obvodov nebránia.

Vyberáte deťom školu? Toto sú najlepšie bratislavské a košické podľa testov piatakov

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Čo hovoria testy

Jednou z informácií o škole sú výsledky žiakov v celonárodných testoch z matematiky a slovenského jazyka. Mapujú nielen vedomosti z daného predmetu, ale aj schopnosť detí čítať úlohy s porozumením a zapájať pri ich riešení logické myslenie. Rozdiely medzi výsledkami najlepších a najhorších škôl sú výrazné, podľa výsledkov bratislavských škôl až 30 percentuálnych bodov. Aktuálne robili celonárodné testy piataci základných škôl v novembri minulého roka. Tu sú výsledky škôl v dvoch najväčších mestách Slovenska podľa údajov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania za predchádzajúci rok.

Mnohí pedagogickí odborníci a pracovníci škôl však upozorňujú, že tento údaj má limitovanú výpovednú hodnotu. Odzrkadľuje najmä to, koľko talentovaných žiakov a koľko žiakov s dobrým sociálnym zázemím sa škole podarilo prilákať. Nedokáže verne zachytiť či ide o výsledok drilu alebo individuálneho prístupu k deťom. A paradoxne horšie umiestnenie bude mať v rebríčku škola, ktorej učitelia urobili zo štvorkárov trojkárov ako škola, ktorej učitelia urobili z jednotkárov dvojkárov.

Dostupné informácie

Pri výbere je preto dôležité si všímať aj to, či škola okrem vedomostí rozvíja u detí napríklad vzťah k prírode, umeniu, manuálne zručnosti či občianske hodnoty. Merateľné a zverejňované údaje tiež nedokážu rozlíšiť, či sa žiaci na škole cítia šťastne alebo do nej chodia s odporom a strachom. Na to je potrebné získať referencie iných rodičov a absolvovať osobný rozhovor s budúcou učiteľkou dieťaťa, ktorá bude formovať dieťa pravdepodobne celé nasledujúce štyri roky na prvom stupni. Obraz o práci školy si môže rodič urobiť aj na jej webstránke.

Školy môžu na stránke informovať o úspešnosti žiakov v prijímacom konaní na osemročné gymnáziá alebo stredné školy, počte prestupov žiakov na iné školy či o zložení pedagogického zboru. Rodič tu môže nájsť fotky z Noci na škole či Dni detí ale tiež písomné správy z výsledkami kontroly Štátnej školskej inšpekcie alebo výdavkoch školy. Rezortná stránka ministerstva školstva mapaskol.iedu.sk umožňuje porovnať si rozpočty škôl, vývoj počtu žiakov aj učiteľov alebo výsledky v celonárodných testoch v minulých rokoch detí. Ďalší portál s podrobnými informáciami o školách vedie mimovládna organizácia Ineko na stránke skoly.ineko.sk.