Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková uistila, že schopnosť poisťovne uhrádzať záväzky je zachovaná a pacienti poistení vo VšZP nie sú ohrození. „Všetky naše povinnosti smerom k nim si budeme plniť. Je to naša prvoradá úloha. Našou úlohou je však aj zodpovedne hospodáriť s verejnými zdrojmi a k tomu sa tiež hrdo hlásime,“ zdôraznila.

S tým podľa jej slov súvisí aj prístup poisťovne k riešeniu situácie, ktorá je dôsledkom legislatívnych úprav týkajúcich sa miezd i sociálnych balíčkov.

„Nie je to len o žiadosti o dofinancovanie smerom k štátu, prijali sme implementačný plán zameraný na využívanie disponibilných zdrojov. Nejde o opatrenia v zmysle škrtov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale voči nám,“ uviedla Ľ. Hlinková.

Riaditeľ sekcie ekonomiky a financií VšZP Vladimír Turček spresnil, že opatrenia majú charakter okamžitých krokov, napríklad revízie kontraktačnej politiky, ale aj strategických rozhodnutí v zmysle Hodnoty za peniaze týkajúcich sa revízie výdavkov a zefektívnenia interných procesov.

Zdôraznil, že napriek vykázanej strate nútená správa poisťovni nehrozí. „K dnešnému dňu je VšZP ekonomicky zdravá z pohľadu platobnej schopnosti i kapitálovej vybavenosti,“ uviedol. „Vlastné imanie máme nad požadovaný minimálny limit 16,6 milióna eur, ku koncu apríla to bolo viac ako 40 miliónov eur, záväzky hradíme načas,“ dodal.

V roku 2018 skončila VšZP s prebytkom 90 miliónov eur. Použitý bol na zníženie straty z minulých období.

Dôvera v strate, Union má kladné čísla

Okrem VšZP je aktuálne v strate aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. Aktuálny výsledok hospodárenia za prvý kvartál tohto roku bol vo výške mínus 12,6 milióna eur.

„Takýto vývoj sme očakávali vzhľadom na to, že finančné zdroje systému nezodpovedajú zvýšeným požiadavkám a platbám pre poskytovateľov. Ak nedôjde k dofinancovaniu sektora, bude potrebné pristúpiť k racionalizačným opatreniam,“ povedal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Šéf poisťovne Martin Kultan sa v utorok vyjadril, že dofinancovanie sektora je praktickou ukážkou zlyhania tvorby rozpočtu. Suma 90 miliónov eur spomínaná ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) sa z pohľadu poisťovne nezakladá na pravde. „Teraz do sektora príde podľa našich prepočtov asi 46 miliónov eur,“ skonštatoval M. Kultan.

„Ja som nezavádzala, ja som presne povedala, z akých zdrojov pôjde 90 miliónov. Určitá časť išla z toho, že sa v parlamente schválilo zvýšenie poistenca štátu, ďalšia časť išla z predčasného splatenia dane a samozrejme, tam bol výpadok na tom, že sa predikovalo, že ekonomicky aktívnych poistencov bude viac ako v súčasnosti bolo, respektíve aká bola realita,“ povedala A. Kalavská.

V kladných číslach je súkromná Union zdravotná poisťovňa. Ku koncu marca 2019 zaznamenala kladný hospodársky výsledok vo výške približne milión eur, spresnil jej hovorca Matej Neumann.