Audítori spoločnosti Deloitte, ktorých si najalo nové vedenie VšZP, aby zhodnotili finančnú situáciu poisťovne, predpovedajú, že do konca roka vykáže poisťovňa účtovnú stratu až 280 miliónov eur.

Z internej Správy o hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne zase vyplýva, že deficit hotovosti poisťovne by mal koncom tohto roka dosiahnuť 51,3 milióna eur. Okrem toho vlastné imanie spoločnosti odhadujú na mínus 162,4 milóna eur.

Z materiálov, ktoré má TREND k dispozícii ďalej vyplýva, že štátna poisťovňa neúčtovala správne technické rezervy ako mala. Tie sa zo zákona vytvárajú vo výške nevyhnutnej na úhradu zdravotnej starostlivosti a zahrŕňajú aj všetky predpokladané náklady spojené s touto úhradou.

Podľa audítorskej správy mala VšZP nepokryté náklady na zdravotnú starostlivosť z minulých období v sume 46 milióna eur.

Koncom minulého roka VšZP vykázala zisk 17,6 milióna eur. V mínuse bola naposledy v roku 2010, kedy dosiahla stratu vyše 120 miliónov eur.

Hospodárenie VšZP (v miliónoch eur)
2015 2014 2013 2012 2011 2010
17.6 12.1 15.6 26.3 5.7 -120.2
Zdroj: TREND