Aktualizované 14. 9. 2010 o 23:45

Prípad spoločnosti Hayek Consulting, ktorá od štátu získala po zaplatení dane z pridanej hodnoty 1,19 milióna eur za pilotnú implementáciu programového rozpočtovania, bol spočiatku zaujímavý len z ideologického hľadiska: firma vlastnená pravicovo-liberálnymi ekonómami dostala tučnú zákazku od ľavicovej vlády.

Uplynul týždeň, ale na to, aby sa tender mohol označiť za zmanipulovaný, chýbajú relevantné dôkazy. Vládna koalícia sa na dnešnom rokovaní mala kauzou zaoberať, no nakoniec diskusiu odložila na budúci týždeň.

No vďaka niekoľkým novým faktom, ktoré TREND od uverejnenia prvého článku zistil, je prípad minimálne tak zaujímavý, ako na začiatku.    

Vízie, zámery, ciele

Na začiatku príbehu boli vládne programy dvoch kabinetov Mikuláša Dzurindu, v ktorých sa stanovil cieľ implementovať programového rozpočtovanie na všetkých úrovniach verejnej správy a ktorý prevzala aj vláda Roberta Fica. O čo sa jedná? Spoločnosť Hayek Consulting (HC) hovorí na svojej stránke o rozpočtovom programovaní ako o odklone „od rozpočtovania vstupov a prechod k rozpočtovaniu orientovanému na výsledky (výkonovo orientované rozpočtovanie).“

Cieľom má byť zlepšenie rozhodovania o použití verejných zdrojov cestou vyjasnenia účelnosti a efektivity ich použitia vrátane nadväznosti na očakávané výsledky. Inak povedané, ak starosta obce navrhne postaviť päťkilometrovú asfaltku k jeho domu za dedinou, pri programovom rozpočtovaní zastupiteľstvo takúto investíciu neschváli, ak starosta býva na samote a jediným účelom návrhu je ušetriť tlmiče starostovho auta od výmoľov na poľnej ceste.

Pripravovať rozpočty, ktorým bude predchádzať definovanie vízie, zámerov, cieľov či merateľných ukazovateľov, učili ľudia z HC a firmou nakontrahovaní lektori 30 samospráv po dobu 13 mesiacov. Reakcie ľudí zúčastnených na školeniach a konzultáciách (priemerná hodinová sadzba HC za 1173 konzultačných hodín bola podľa faktúry z januára minulého roku 221 eur), ktorých TREND telefonicky oslovil, hovoria o tom, že HC robotu neodflákla. Odpovede na otázku o účelnosti Projektu pilotnej implementácie sa líšia v závislosti od pracovného zaradenia respondenta. Silvester Fordinál, vedúci oddelenia správy majetku na mestskom úrade v Senici hovorí, že na výsledky jeho oddelenia programové rozpočtovanie nemá nijak výrazne pozitívny vplyv.

Inak sa vyjadrujú napríklad pracovníci oddelení výstavby. Oficiálne stanoviská samospráv o pokroku v rozpočtovaní v porovnaní s minulosťou nie sú známe, keďže na stránke vytvorenej v rámci projektu je zverejnený len zoznam záverečných správ.

Neaktívni uchádzači

Pochybnosti visia nad priebehom tendra, ktorý bol zverejnený v Európskom vestníku 9. októbra 2007. Ešte predtým však ministerstvo financií pridelilo HC tri menšie zákazky spolu s daňou za 91-tisíc eur. Prieskum trhu sa pred podpisom zmluvy robil len pri jednej z nich, keďže hodnota zvyšných dvoch nepresahovala sumu milión korún. Ministerstvo do prieskumu zaradilo okrem HC aj občianske združenia – Nomos z Trenčína a trnavské Občianske združenie na podporu slobodnej spoločnosti (OZPS). „Rámec pre formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov“ nakoniec dodal HC, keďže ponúkol najnižšiu cenu.

Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu na nadväzujúci Projekt pilotnej implementácie si prevzalo sedem spoločností. Ponuku predložili len tri z nich – Nomos, OZPS a Hayekovci. Prvý dvaja uchádzači však o miliónový biznis akoby nemali záujem – obe združenia komisii nepredložili základné dokumenty k žiadosti, akými sú potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, inšpektorátu práce či zdravotnej poisťovne. „Pamätám sa aj na prípad, keď uchádzač odovzdal prázdnu obálku,“ hovorí Daša Paláková, riaditeľka odboru rezortu financií pre verejné obstarávanie. Firmy sa k takémuto kroku uchyľujú, keď chcú na otváraní obálok zistiť cenové relácie konkurencie. To však nebol prípad Nomosu a OZPS - ani jedno zo združení sa otvárania nezúčastnilo.

Podozrenie, že úlohou oboch združení v tendri bolo len navodiť dojem súťaže, by mohlo byť pravdivé v prípade, že ostatným firmám okrem HC stálo niečo v ceste do tendra sa zapojiť. Tomáš Kuča zo slovenskej pobočky nadnárodnej spoločnosti PricewaterHouse Coopers, ktorá si tiež prevzala súťažné podklady, hovorí, že ponuku nedali z kapacitných dôvodov. „Zvyšok zadávacej dokumentácie sme nepodrobovali hlbšej analýze,“ reaguje T.Kuča na otázku, či by spoločnosť v prípade účasti v tendri splnila podmienku preukázať zoznam aspoň troch zmlúv so zameraním na programové rozpočtovanie v oblasti územnej samosprávy v rokoch 2004-2007 v minimálnej hodnote jednej zmluvy aspoň 6639 eur.

Úspešne neúspešné združenie a druhé podanie

Trnavské združenie sa však napokon realizácie projektu zúčastnilo. Podľa prezenčných listín zo školení, ktoré boli súčasťou implementácie, bol Marián Letovanec z OZPS jedným z desiatich školiteľov. „Pán Letovanec v minulosti pôsobil na projekte Reformy riadenia verejných financií na centrálnej úrovni ako konzultant pre spoločnosť Ecorys. Po získaní zákazky sme hľadali odborníkov so skúsenosťami, a oslovili sme aj pána Letovanca, ktorý súhlasil,“ vysvetľuje dôvody angažovania predstaviteľa neúspešného uchádzača šéf HC Marián Pošvanc.

Ten sa s M. Letovancom pozná ešte z čias zavádzania programového rozpočtovania v meste Trenčín v roku 2006. Ktoré, mimochodom, bolo o dva roky neskôr zaradené aj do projektu pilotnej implementácie. Podľa M. Pošvanca bol Trenčín do projektu zaradený preto, aby slúžil ako najlepší príklad pre ostatné samosprávy. „Zároveň platí, že vtedy existujúci programový rozpočet v Trenčíne ešte nespĺňal všetky požiadavky metodiky ministerstva,“ tvrdí M. Pošvanc.

Hayekovcom nebolo úplne neznáme ani druhé v tendri neúspešné združenie Nomos. Zdena Uhlárová, ktorá ešte donedávna figurovala na stránke Nomosu ako jeho podpredsedkyňa, sedela spoločne s Ivanom Švejnom, pred voľbami spolumajiteľom HC a dnes štátnym tajomníkom na ministerstve dopravy, v predstavenstve firiem MC SK a.s. a Istota PS.   

O duplicite činnosti nemožno hovoriť len v Trenčíne, ale aj v prípade projektu Implementácie a menšej zákazky na metodický rámec spomenutej v úvode. Výstupom z tohto biznisu za nezdanených 35-tisíc eur boli dva dokumenty. Pri čítaní jedného z nich („Zborník obsahujúci príklady správne a nespráve formulovaných zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov...“) si možno všimnúť nemalú obsahovú zhodu so školiacim materiálom „Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania“ (pdf), za ktorý spolu s ostatnými školiacimi materiálmi pre 30 samospráv Hayekovci zinkasovali 532-tisíc eur. „Školiace materiály museli zároveň zohľadňovať jednotný metodický rámec ministerstva financií. Každý materiál však obsahoval individuálne príklady cieľov, ukazovateľov a  zámerov, ktoré vychádzali z lokálnych podmienok zapojených samospráv,“ vysvetľuje M. Pošvanc.

Aktívny tajomník a portál za milión

Prípravu tendra mal na starosti odbor ministerstva financií pre verejné obstarávanie spolu s odborom rozpočtovej regulácie. No ako vyplýva z mailu, ktorý má TREND k dispozícii, kritériá na uchádzača, spôsob určenia ceny, termíny či podmienky účasti odsúhlasil štátny tajomník ministerstva financií František Palko.

Podľa prezenčných listín zo školení sa nominant SNS v júni 2008 zúčastnil aj dvoch školení – v Banskej Štiavnici a na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, kde je uvedený ako prvý školiteľ. „Pán Palko sa krátko zúčastnil jednej alebo dvoch prezentácií na samosprávach v rámci svojich pracovných ciest na našu žiadosť. Nebol školiteľom v projekte, uviedol len krátku prezentáciu zámerov ministerstva v tejto oblasti,“ tvrdí Martin Chren, bývalý spolumajiteľ HC, dnes štátny tajomník na ministerstve hospodárstva. Podľa neho štátnemu tajomníkovi nevyplatili za účasť na školení žiaden honorár, podobne ako ďalším zamestnancom rezortu, ktorí sa školení zúčastnili. A pred realizáciou projektu boli členmi s právom vyhodnocovať v komisii verejného obstarávania na dodávateľa projektu implementácie. „Zúčastnili sa školení a to v rámci kontroly projektu, ktorá vyplývala z podmienok zmluvy,“ vysvetľuje M. Chren.

Pozornosť vzbudil aj internetový portál, ktorý mal HC podľa zmluvy vytvoriť a prevádzkovať do konca realizácie projektu. Podľa vyjadrení ľudí venujúcich sa tvorbe internetových stránok, ktorých TREND oslovil, je nezdanených 57-tisíc eur za uvedenú webovú stránku značne predražená cena. „Suma za internetovú stránku nezohľadňuje cenu jej programovania, ale licenciu za aktualizáciu a verejne poskytnutie jej obsahu, t.j. modelových vzorov a príkladov všetkého, čo sa týka programového rozpočtovania, pre rôzne typy a veľkosti samospráv. Cena za stránku teda nie je cenou za programovanie, ale za obsah a jeho verejne šírenie,“ zdôvodňuje vysokú cenu za portál M. Chren. TREND oslovil s otázkami aj druhého štátneho tajomníka, ktorý bol pred voľbami spolumajiteľom HC. Ivan Švejna na ne neodpovedal a odporučil TREND na súčasného šéfa Hayek Consulting M. Pošvanca.

Foto na titulke - Milan David