Objem vyše šiestich miliónov eur zahŕňa činnosť komisií počas prípravy a konania sa volieb vrátane výdavkov na vyplatenie odmien, stravného a občerstvenia predsedom, zapisovateľom a členom okrskových volebných komisií.

Tieto prostriedky boli vyplatené obciam. Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie je 50,06 eura. Predseda okrskovej komisie dostane 65,08 eura a zapisovateľ 62,58 eura.

Z celkovej sumy 12 626 775 eur ide na voľby z rozpočtu ministerstva vnútra 10 647 075 eur, z rozpočtu Štatistického úradu (ŠÚ) SR je to suma 1 979 700 eur. Okrem činnosti komisií sa prostriedky použili napríklad na tlač hlasovacích lístkov, informačných materiálov či volebných tlačív.

Z prostriedkov ŠÚ sa má zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov.

V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.


Voľby budú stáť viac ako 12 miliónov eur. Väčšinu zhltnú komisie