S účinnosťou od 1. júla sa na základe tejto dohody zvyšuje hodinovo odmeňovaným zamestnancom podniku, vodičom či robotníkom, tarifná mzda o 40 centov za hodinu.

„Základná mzda sa tým pádom zvýši pre túto kategóriu minimálne o 64 eur mesačne. V prípade splnenia podmienok k priznaniu výkonnostnej odmeny, respektíve príplatkov, táto suma sa primerane navýši,“ podotkol Z. Mikle.

Technicko-hospodárskym zamestnancom, ktorí sú odmeňovaní mesačne, sa zvyšuje tarifná mzda o 50 eur mesačne. Majstrom výpravcom a hlavným majstrom výpravcom sa zvyšuje od júla mesačná tarifná mzda o 100 eur.

„Podpísané dodatky sa týkajú úpravy nových podmienok odmeňovania zamestnancov dopravného podniku a zároveň sa upravili príplatky za prácu v noci a cez víkendy na základe novely zákonníka práce,“ uviedol Z. Mikle.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal víta dohodu všetkých strán kolektívneho vyjednávania, ktorá je podľa neho výsledkom konštruktívneho dialógu mesta, DPB a zástupcov jeho odborov.

„Dohoda sa nerodila ľahko, ale napokon vytvára lepšie pracovné podmienky zamestnancom DPB. Som za to, aby ľudia dostali financie za ich prácu, keď sa mestu začalo konečne trochu dariť. Všetko to ale musí byť udržateľný model,“ povedal primátor.

Podľa informácii TASR bude na toto navýšenie platov v tomto i budúcom roku treba zabezpečiť navyše niekoľko miliónov eur. „Samozrejme, musí to schváliť mestské zastupiteľstvo, lebo je to zmena rozpočtu. Sme však schopní takto pridať zamestnancom, zapracovať to do rozpočtu, aby ten výdavok bol pokrytý,“ podotkol I. Nesrovnal.