Vnímate tretí dôchodkový pilier ako zaujímavý nástroj pre firmy, organizácie a zamestnancov?

Očakávame zvýšenie atraktivity 3. piliera, zvážime, či budeme prispievať

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Zvýšenie atraktivity 3 piliera a "upozadenie" 1 piliera by malo byť kľúčové pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií vzhľadom na demografický vývoj a "export našich talentov" do zahraničia.

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR
Z interných prieskumov nám vyplýva, že zamestnanci dokážu oceniť tento benefit. V rámci potreby "novej spoločenskej zmluvy" na Slovensku je úlohou vlády aj zamestnávateľov hľadať možnosti zvýšenie udržateľnosti nášho dôchodkového systému, vrátane zatraktívnenia jeho 3. piliera.

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
V prípade presadenia zvýšenej atraktivity 3 piliera cez vyššiu konkurenciu poskytovateľov predpokladame aj zvýšený zaujem naších zamestnancov o 3. pilier

Filip Vítek, data science director, Teamviewer
Tretiemu pilieru chýba zásadné odlíšenie od bežných investičných možností. Aktuálne sa opiera iba o (dočasnú) daňovú úľavu. Hrozí mu tak časom osud stavebného sporenia.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Takzvaný tretí dôchodkový pilier  je zaujímavý najmä z pohľadu zamestnancov. Je ďaľšou možnosťou pre zamestnanca ako získať príspevky od zamestnávateľa. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či bude alebo nebude zamestnancom prispievať na DDS a tiež má možnosť určiť výšku príspevkov a podmienok potrebných na získanie maximálneho príspevku.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Rozmýšlame ako zvýšiť atraktivitu pracovného pomeru u nás. Faktom je, že stále prevláda hlavný záujem o hotovosť ktorú dostane zamestnanec k výplate.

Martin Hrnko, predseda predstavenstva, QBSW
Okrem priamej možnosti podpory zamestnancov konkrétnym príspevkom zo strany zamestnávateľa vnímam komunikáciu tretieho piliera ako dôležitú súčasť budovania pocitu zodpovednosti za vlastnú budúcnosť.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Nechcem predbiehať, veľa vecí sa neustále mení a akosi sa neviem spoľahnúť, že reforma prebehne tak, ako má. Navyše, nebola konzultovaná s DSS. Uvidíme, čo prinesie reálne a podľa toho sa budeme rozhodovať, čo s tým ďalej urobíme.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Ide určite o jednu z najpodstatnejšich reforiem. Zapojenie viacero inštitúcií vrelo vítame a ako licencovaný obchodník s cennými papiermi sa sami zapojíme a poskytneme možnosť zabezpečiť našim sportiteľom kvalitný dôchodok. Daná reforma tu mala byť zavedená podstatne skôr.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Je to v zahraničí bežný nástroj na postupné budovanie si príjmu v dôchodkovom veku. Je dôležité, aby štát motivoval občanov a firmy doň prispievať.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.
3. pilier bude určite nutnosť - vzhľadom na biednu výkonnosť druhého piliera a neudržateľnosť toho prvého. Jeho atraktivita a flexibilita sa však musí výrazne zlepšiť.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Ján Majerský, managing director, Proma

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké

Vladimír Bolek, člen predstavenstva, IAD Investments, správ. spol., a. s., Bratislava

Áno, zamestnancom poskytujeme naň príspevky

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum
Zamestanci si môžu zvoliť 3. pilier, ale zásadnejší je podľa mňa 2. pilier, ktorý by sa mal vrátiť do pôvodnej podoby.

Anna Hudáková, business & HR consultant
V súčasnosti, keď demografická krivka ukazuje, že nebudú zdroje na dôchodky, je potrebné hľadať čo najlepšie spôsoby ako zainteresovať jednotlivcov, šetriť si na dôchodok čo najskôr a zvýšiť individuálnu zodpovednosť na kvalitu svojho života vo vyššom veku. Do tohoto systému by sa mali zapojiť všetky zložky, teda aj štát aj zamestnávatelia, prispôsobiť tomu legislatívu a efektívnejšie nastaviť výšku odvodov v rámci odmeňovania.

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s.
V každom prípade si treba uvedomiť, že príjem len z prvého piliera bude s veľkou pravdepodobnosťou nízky a preto podporujem viacpilierový systém sporenia na dôchodok.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Pre Slovensko platí, že vhodné je takmer čokoľvek, čo zvýši úspory na dôchodok. Už len pochopenie toho, že si treba sporiť by bol veľký posun vpred.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia
Považujem tretí pilier za dobre nastavený a funkčný. Zodpovednosť za svoje dôchodky máme každý sám a čím skôr si to uvedomíme a akceptujeme v nastavení financií, tým menšia panika nás bude postihovať s pribúdajúcimi rokmi.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft
Dúfame, že nová legislatíva atraktivitu 3. piliera podstatne zlepší.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
Áno, tretí dôchodkový pilier určite vnímame ako zaujímavý nástroj pre obe strany, ako zamestnanca, tak aj zamestnávateľa. Jeho obľúbenosť v našej firme postupne rastie, čo dokazuje viac ako 30%-ná zazmluvnenosť pred ôsmimi rokmi a takmer 50%-ná v súčasnosti. V kombinácii s dodatočným príspevkom zamestnávateľa tak ponúkame zamestnancom atraktívny benefit. Odlíšime sa tým na trhu práce a navyše prispejeme aj k stabilite dôchodkového zabezpečenia našich zamestnancov, ktorí si to veľmi dobre uvedomujú a oceňujú to. Vyhliadky na výšku a stabilitu budúcich dôchodkov čisto zo sociálnej poisťovne totiž nie sú vzhľadom na demografickú situáciu v našej krajine vôbec dobré.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Aktívne sa snažíme našich zamestnancov motivovať, aby mali finančnú zodpovednosť a pripravovali sa na penziu, a nespoliehali sa iba na štátny dôchodok. O 3. pilier je medzi našimi pracovníkmi vysoký záujem aj na Slovensku, ako aj v Česku.

Martin Melišek, CFO, Softec
Ako firma poskytujeme príspevky na 3. pilier, treba ale priznať, že politici za posledné roky úplne vymazali dôveru v dôchodkový systém na Slovensku bez ohľadu na číslo piliera. Dnes dôchodkovému systému neverí vôbec nikto, vo všeobecnosti prevláda názor, že  dôchodkový systém je nespravodlivý a pri chúťkach politikov zneužiť všetky dôchodkové fondy zostávajú ľudia v tomto pilieri skôr zo zotrvačnosti ako z dôvodu dôvery. A reforma, ktorú o chvíľu vystrieda ďalšia reforma neprinesie do systému nič zaujímavé, určite nie zvýšenie dôvery a bez dôvery takéto dlhodobé nástroje nemôžu fungovať.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Norbert Kuchta, riaditeľ, Trumpf Slovakia

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

3. pilier zvažujeme, čakáme na konečnú podobu reformy

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Tretí dôchodkový pilier je doplnkovým zdrojom príjmu, ktorý sa dá využiť pri odchode do penzie. Za jeho výhody považujem najmä daňové zvýhodnenie a dedičnosť. Tretí pilier umožňuje zamestnancovi zníženie základu dane, a rovnako si ho môže zamestnávateľ uplatniť do daňových výdavkov. V prípade úmrtia sú peniaze v pilieri predmetom dedičského konania. Nevýhodou zas je, že legislatívne sa pilier môže stále upravovať a rovnako, že ide o dobrovoľný príspevok. Pre mladšie generácie je v súčasnosti prijateľnejšie investovať do podielových fondov, ktoré vnímajú ako alternatívu.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 

11 % Nie, neprispievame naň, podpora štátu je nezaujímavá

Radoslav Valko, spolumajiteľ, Sophistic Pro Finance
Pokiaľ by bol dôchodkový pilier dobre nastavený, mohol by byť pre firmy kvalitným nástrojom. Hoci ho dnes veľa podnikov využíva, je to z dôvodu, že je pre kategóriu zamestnancov 3. a 4. povinný. Faktom ale je, že pre väčšinu zamestnávateľov až tak motivujúce využívať štátny dôchodkový pilier nie je. Samotná firma totiž prispievaním do III. piliera veľa nezískava. Aj preto sme v našej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance vytvorili pre kľúčových zamestnancov vlastný dôchodkový pilier. Ten naša firma vlastní do momentu, kým u nás spolupracovník neodrobí 10 rokov, až potom sa zdroje na ňom stanú jeho. Naša spoločnosť je vďaka tomu chránená pred odchodom kľúčových ľudí a nesie nižsie riziko. Samozrejme, na týchto účtoch sa nachádzajú ďaleko väčšie príspevky ako v bežných tretích pilieroch.

Silvia Hallová, daňová partnerka , Grant Thornton
Napriek prognózam o nízkych budúcich dôchodkoch štát doteraz nezvýšil atraktivitu tretieho piliera z pohľadu daňového a odvodového zaťaženia. Ak by sa zvýšila atraktivita tohto produktu, verím, že by bol tento benefit využívaný častejšie zamestnávateľmi v rámci odmeňovacej politiky zamestnancov.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava
Legislatíva je momentálne ušitá tak, že pre firmu to prináša viac negatív ako pozitív. Radšej adresujeme zásluhové benefity, ktoré sú flexibilnejšie pri zmenách kvality.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search