V roku 2022 dostali organizácie tretieho sektora spolu viac ako 86,4 milióna eur. Od roku 2009 ide o najvyšší objem poukázaného podielu zaplatenej dane. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat.

Medzi najväčších prijímateľov patria dlhodobo nadácie, ktoré boli založené nadnárodnými alebo väčšími spoločnosťami. V prvej dvadsiatke najväčších prijímateľov je ich 11.

„Celková výška odvedenej dane z príjmu stúpla na 86,4 milióna eur, čo je doteraz najvyššia suma podielu zaplatenej dane. Rok 2022 tak prekonal aj skreslený rok 2021,“ uviedol analytik FinStatu Martin Lindák. V roku 2020 sa v dôsledku pandémie predĺžil termín na podanie daňového priznania, čím sa posunul aj hraničný termín na prevod podielu zaplatenej dane do začiatku roka 2021.

Z toho dôvodu je suma podielu zaplatenej dane v roku 2020 nízka a, naopak, v roku 2021 vysoká. Počet prijímateľov asignačnej dane v roku 2022 bol oproti roku 2021 mierne nižší a od roku 2009 prvýkrát klesol, a to približne o 500 na 15 628. Od roku 2009 bolo aspoň v jednom roku prijímateľmi podielu zaplatenej dane 25 485 organizácií.

Najviac pre združenia

Najvyšší počet prijímateľov a najväčší objem peňazí vlani prislúchal združeniam a s odstupom nadáciám. Približne 90 percent organizácií tretieho sektora bolo v roku 2022 právnou formou združením a dostalo 63 percent celkovej asignácie dane. Nadácií je z celkového počtu menej ako päť percent, avšak získali viac ako 25 percent celkových prostriedkov.

Najväčším prijímateľom asignačnej dane za minulý rok je Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá je nadáciou košickej železiarne. V roku 2022 dostala 2,7 milióna eur. Na druhom mieste je Nadácia Pontis s asignáciou vo výške 2,3 milióna eur. Treťou je Asociácia pomoci postihnutým – APPA, ktorá z asignácie dostala 1,6 milióna eur.

Lindák upozornil, že v roku 2021 boli na druhom a treťom mieste Nadácia EPH a Nadácia SPP, ktoré v tomto roku dostali menej ako polovicu minuloročných prostriedkov. Patria nadnárodným spoločnostiam a sú silne závislé od ich hospodárskeho výsledku, kým Nadácia Pontis, Asociácia pomoci postihnutým – APPA alebo Svetielko Nádeje majú pravdepodobne viac menších či väčších darcov.

Výrazný nárast oproti minulým rokom zaznamenala Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány, ktorej príjem z dvoch percent stúpol na 852-tisíc eur. Nadácia je zameraná na podporu aktivít v oblasti kultúry, prírody a iných oblastí v rámci strednej Európy, avšak použitie financií na webe podľa Lindáka presnejšie neuvádzajú.

Strategickým partnerom nadácie je spoločnosť Slovnaft, aj keď nadácia uvádza, že nie je korporátnou nadáciou Slovnaftu. Predsedom správnej rady nadácie je Oszkár Világi, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Slovnaftu.

Nové nadácie

Novou nadáciou v zozname najväčších prijímateľov je Nadácia Lidl Slovenská republika, ktorá bola založená v roku 2020 a v roku 2022 bola prvýkrát prijímateľom dvoch percent. V roku 2022 dostala prostredníctvom asignácie dane 584-tisíc eur. Nadácia podporuje projekty v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania či ochrany kultúrneho dedičstva a hodnôt.

Poukázať podiel zaplatenej dane z príjmu môžu fyzické aj právnické osoby. Fyzické osoby väčšinou vo výške dvoch, prípadne troch percent, ak počas roka vykonávali dobrovoľnícku činnosť v minimálnom rozsahu 40 hodín za rok.

Právnické osoby môžu poukázať jedno percento dane z príjmu. V prípade, že počas roka spoločnosť darovala nejakej organizácii peniaze minimálne vo výške 0,5 percenta zaplatenej dane, môže poukázať dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu.

Ďalšie dôležité správy

Makarova Xenia, Pochod Za slusne Slovensko 22.6.2018
Neprehliadnite

Mimovládne organizácie vítajú, že vláda sa nezaoberala súkromnými nadáciami