Deficit verejnej správy v roku 2020 dosiahol 5,062 miliardy eur, čo predstavovalo hodnotu 5,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky.

Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol 55,010 miliardy eur, čo bolo na úrovni 59,74 percenta HDP. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V porovnaní s jarnou notifikáciu (prvé predbežné dáta o deficite a dlhu) hospodárenie štátu v minulom roku skončilo s nižším deficitom takmer o 547 miliónov eur, čo predstavuje zníženie zo 6,16 % na 5,50 percenta HDP. Celkový dlh verejnej správy je aktuálne nižší o 171 miliónov eur, čo je o 0,83 percentuálneho bodu (p. b.) menej, ako bola hodnota v apríli.

Medziročne sa deficit verejných financií v roku 2020 zvýšil o 3,8 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,1 p. b. HDP. Ústredná štátna správa hospodárila s deficitom 5,6 miliardy eur, hodnota deficitu sa zvýšila o 4 miliardy eur. Miestna samospráva aj fondy sociálneho zabezpečenia hospodárili s miernym prebytkom.

Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol vyše 55 miliárd eur, čo bolo na úrovni 59,74 percenta HDP. Štátny dlh vlani stúpol o 9,733 miliardy eur a celková výška dlhu v pomere k HDP sa zvýšila o 11,6 percentuálneho bodu (v roku 2019 dlh dosahoval 48,14 percenta HDP), čo súviselo najmä s výrazným nárastom objemu emitovaných štátnych dlhopisov.

Časť zvýšenia dlhu bola spôsobená deficitom roku 2020 (5,062 miliardy eur). Ďalšia časť je spôsobená významným zvýšením hotovosti v roku 2020.

Najvýznamnejší vplyv 547,8 milióna eur na strane príjmov malo spresnenie daní a sociálnych príspevkov, z toho tvoril lepší výber dane z príjmov právnických osôb 471,5 milióna eur. Pôvodné odhady poklesu daňových príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli konzervatívnejšie.

Ďalšie spresnenia súviseli s pandémiou COVID-19, ŠÚ SR po detailnom preskúmaní podkladov zaznamenal v roku 2020 tiež dodatočný výdavok schémy prvej pomoci v hodnote 224,3 milióna eur. Časť opatrení sa realizovala prostredníctvom záruk sektora verejnej správy za úvery poskytnuté finančnými inštitúciami, čo viedlo k vyšším výdavkom o 25 miliónov eur.

Výsledný deficit sektora verejnej správy obsahuje tiež množstvo menších vplyvov týkajúcich sa zvýšenia výdavkov vrátane výdavkových COVID opatrení subjektov sektora verejnej správy, z ktorých najväčší podiel predstavujú opatrenia "prvej pomoci", ako aj zníženia príjmov sektora verejnej správy.

Igor Matovič
Neprehliadnite

O rozpočet sa bude ešte bojovať, výška deficitu nie je definitívna