Výskum sa týkal subvencií v hodnote viac ako 18 miliárd dolárov (15,9 miliardy eur), ktoré americká vláda poskytla v podobe daňových úľav od roku 2006 na to, aby si domácnosti inštalovali na strechách solárne panely, investovali do energetických úspor v obydliach a nakupovali drahé elektrické alebo hybridné automobily.

Štúdia zistila, že dolných 60 percent domácností z hľadiska príjmov dostalo len asi 10 percent z objemu subvencií. Horných 20 percent domácností s ročnými príjmami nad 75-tisíc dolárov (66-tisíc eur) získalo 60 percent z celkovej sumy.

„Najextrémnejším prípadom je program zameraný na elektrické vozidlá, kde horná príjmová pätina získala asi 90 percent všetkých daňových kreditov,“ uviedli autori štúdie Severin Borenstein a Lucas Davis. „Pre tento prístup síce môžu existovať niektoré politické či iné dôvody, bolo by ale zrejme ťažké hájiť ich z hľadiska prerozdeľovania,“ dodali.

Subvencie, ktoré platia aj chudobní

Podľa nich sú tieto programy veľmi nespravodlivé aj kvôli tomu, že na ne nemajú šancu dosiahnuť ľudia, ktorí kvôli nižším príjmom nemusia platiť dane z príjmov. Na neefektívnosť politiky subvencií na podporu zelených zdrojov a úspor ukazuje podľa autorov štúdie rastúce množstvo údajov.

Ekonómovia sa na základe nich zhodujú, že najlepším nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov a ďalších negatívnych dôsledkov zo spotreby energie je buď zdanenie, alebo zavedenie systému obchodovania s obmedzeným objemom emisných kvót.

Zrušenie subvencií pre domácnosti, ktoré si budú chcieť inštalovať na strechách solárne panely, tento týždeň navrhla britská konzervatívna vláda. Podľa jej návrhu by táto suma od budúceho roka klesla o približne 90 percent a potom by sa zrušila úplne.

Ročné náklady tohto programu sa vyšplhali na 800 miliónov libier (na viac ako miliardu eur), čo je dvojnásobok odhadu predchádzajúcej koaličnej vlády, ktorá program zaviedla.

Podľa kritikov tento program umožňuje bohatým rodinám získavať subvencie, ktoré im v podstate platia aj tí, ktorí majú problémy platiť rastúce účty za energiu a prepadávajú sa tak do „energetickej chudoby“.

Napríklad britské ministerstvo energetiky uviedlo, že prudké zníženie a postupné zrušenie subvencií vyrieši problém premrštených výdajov na tento program a ochráni „ťažko pracujúcich, ktorí platia účty“, napísali noviny The Telegraph.