Vládny dlh európskych krajín sa počas pandémie vo všeobecnosti zvýšil. Niektoré však zaznamenali väčšie, iné menšie nárasty. Dáta zverejnil web statista.com. Medzi krajiny na špici patria tie, ktoré boli zdravotnými dôsledkami pandémie postihnuté najviac, a síce, Španielsko, Taliansko, Grécko.

Prvé menované dosialo za obdobie od konca 4. štvrťroka 2019 do konca 3. štvrťroka 2021 nárast vládneho dlhu 26,3 percentuálneho bodu. Najlepšie na tom bolo Írsko, zaznamenalo rast len o 0,4 p. bodu.

Údaje, ktoré zostavil Úrad pre národné štatistiky Spojeného kráľovstva, odhaľujú 12,9 percentuálny nárast v priemere pre všetky krajiny EÚ.

Infographic: How European Government Debt Grew During the Pandemic | Statista You will find more infographics at Statista

Samotné Spojené kráľovstvo registruje zmenu o 18,8 p. bodu. Vládny dlh krajiny Borisa Johnsona teraz prevyšuje jeho HDP – 103,7 percenta. Rastie najvyšším tempom za povojnovú éru, pričom ďaleko presahuje aj úrovne zaznamenané v dôsledku finančnej krízy v roku 2008, ktorá vyvrcholila v rokoch 2014/15 na úrovni 84,9 percenta HDP.

Ďalšie dôležité správy

Matovič si za svojou daňovou revolúciou stojí.
Neprehliadnite

Matovič má dobrú správu: V dlhodobom horizonte by Slovensko malo hospodáriť s prebytkom