Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce vytvoriť nový informačný systém obchodného registra, ktorý by plne nahradil existujúce riešenie.

Zároveň by tiež pokryl všetky očakávané legislatívne a procesné zmeny súvisiace so službami obchodného registra i aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb.

Vyplýva to z návrhu opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra, ktorý v stredu schválila vláda.

„Je to jedna z kľúčových vecí, ktorá je súčasťou reformy justície. A to s tou časťou, ktorá súvisí so zlepšením podnikateľského prostredia,“ uviedla šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po stredajšom rokovaní vlády.

Dodala, že ďalším z cieľov je skrátenie času potrebného na zmenu zápisov do registra a zjednodušenie celého procesu.

Potrebné legislatívne úpravy, ktoré sa majú v tejto oblasti prijať, sa majú týkať aj zmien zapísaných údajov do obchodného registra, opatrení na zosúladenie správnosti zapísaných údajov i systematického preskúmavania údajov o zapísaných subjektoch za účelom zistenia, či tieto subjekty spĺňajú zákonom vyžadované podmienky ich zápisu v obchodnom registri.

Predkladateľ upozornil, že v SR je vedenie obchodného registra a registrácia údajov do neho v súčasnosti zverená výlučne registrovým súdom, čo nie je štandardom v krajinách OECD.

„Z hodnotenia analýzy Doing Business sa ako najadekvátnejšie riešenie registrácie do obchodného registra javila kombinácia zachovania registrového súdu a možnosti vykonávania časti agendy týkajúcej sa zápisov do obchodného registra externým registrátorom,“ spresnil rezort s tým, že by mohlo ísť o notárov a advokátov.

V súčasnosti je príslušnosť na vedenie obchodného registra zverená ôsmim registrovým súdom, čo podľa predkladateľa prináša viacero odlišností v ich postupe.

„Zlepšenie predvídateľnosti v postupe pri registrácii údajov umožní rozpracovanie opatrenia spočívajúce v znížení počtu registrových súdov,“ zdôraznil v návrhu.

Ministerka doplnila, že po novom by mohol fungovať už len jeden registrový súd, ktorý by dopĺňali externí registrátori.

Uvažuje sa aj nad možnosťou nastaviť notifikácie o zmenách vo vybraných obchodných spoločnostiach a varovania v prípade nesplnenia zákonom stanovených povinností. Obchodný register má byť dostupný vo vybraných jazykoch EÚ.

Kabinet uložil ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) úlohu predložiť do konca roka 2021 na rokovanie vlády návrh právneho predpisu potrebného na zavedenie nových procesov a opatrení. Legislatíva má platiť od 1. januára 2023.