Ak dá firma podľa Fica k dispozícii priestor na vytvorenie takéhoto detského kútika, vláda zaplatí kvalifikovaného pracovníka, ktorý sa bude o deti starať a neinvestičný materiál na zabezpečenie detského kútika, ako napríklad hračky pre deti. Na projekt, ktorý by sa mal začať vo februári alebo marci tohto roka, vláda vyčlenila 23 mil. eur.

Kabinet chce okrem toho podporiť vytvorenie nového pracovného miesta pre matky s deťmi do desiatich rokov. Ak firma podľa Fica zamestná matku s dieťaťom do 6 rokov, vláda preplatí zamestnávateľom počas desiatich mesiacov 90 percent z celkovej ceny práce vypočítanej najviac z priemernej mzdy na Slovensku.

Pri vytvorení nového pracovného miesta pre matku s dieťaťom od 6 do 10 rokov plánuje kabinet zamestnávateľom preplatiť 50 percent z celkovej ceny práce vyrátanej najviac z priemernej mzdy na Slovensku.

Ako upresnil minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, podmienkou bude to, aby dostali matky od zamestnávateľa zmluvu na neurčitý čas. Ďalším obmedzením bude, že jedna firma bude môcť vytvoriť najviac 10 takýchto pracovných miest. Minister práce očakáva, že by sa mohlo vďaka takejto podpore štátu vytvoriť do 5-tisíc pracovných miest pre matky s deťmi.

Richter verí, že zamestnávatelia budú mať o projekt záujem. "Prvé reakcie boli veľmi pozitívne," povedal. Vyčlenené prostriedky podľa ministra pôjdu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a musia sa vyčerpať do konca tohto roka. "Sme pripravení nadviazať novým projektom na nové programovacie obdobie," dodal.