Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mali dostať návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

Rezort priblížil, že v tomto roku zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením Covid-19. V dôsledku prijatých epidemiologických opatrení sa znížila ekonomická aktivita, čo sa odrazilo na negatívnom vývoji výberu dane z príjmov fyzických osôb.

Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na tento rok predstavuje u obcí sumu 121 527 000 eur a u vyšších územných celkov sumu 52 075 000 eur podľa prognózy MF SR za jún 2020.

Primátori krajských miest zľava Košíc Jaroslav Polaček, Trenčína Richard Rybníček, Trnavy Peter Bročka, Bratislavy Matúš Vallo a Žiliny Peter Fiabáne počas tlačového brífingu po stretnutí primátorov krajských miest (K8), 22. mája 2020 v Trenčíne. FOTO TASR - Radovan Stoklasa
Neprehliadnite

Jedinou pomocou štátu bude úver na výpadok podielových daní, sme sklamaní

„Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024,“ konštatuje rezort financií v predkladacej správe.

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu, ktorý je v ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby. Navrhuje sa tiež povinnosť pre obce a VÚC použiť prostriedky z návratnej finančnej výpomoci do konca tohto roka.

Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve určuje, že výnos dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 percent a výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 30 percent.