Aktualizované o 22:20

Vláda SR na svojom mimoriadnom večernom rokovaní schválila návrh ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika na vyhlásenie núdzového stavu. Kabinet tak reagoval na hrozbu hromadných výpovedí asi tretiny lekárov zo slovenských nemocníc. 

Núdzový stav sa má týkať uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázania práva na štrajk niektorým pracovníkom. Ako uviedla premiérka, pôjde o univerzitné nemocnice v Bratislave a Košiciach, fakultné nemocnice v Trnave, Trenčíne, Žiline, Prešove, Banskej Bystrici. Ďalej to budú detské fakultné nemocnice v Bratislave a Košiciach, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom Bojnice, Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého Dolný Kubín, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš a Nemocnica Poprad, a.s. Núdzový stav bude vyhlásený od utorka 29. novembra. Šéfka kabinetu viackrát zdôraznila, že sa nebude týkať celých zdravotných zariadení, ale konkrétnych lekárov, ktorí budú pre riadne fungovanie nevyhnutní.

"Chcem ubezpečiť občanov, že vláda zabezpečila svojím rozhodnutím a prijatými opatreniami akútnu aj odkladnú zdravotnú starostlivosť," podčiarkla šéfka vládneho kabinetu. Zároveň priblížila, že toto rozhodnutie sa jednotlivým členom kabinetu neprijímalo ľahko.

Podľa odborárov je postup protiústavný

Lekárske odborové združenie (LOZ) nechápe, "ako máme vedieť o núdzovom stave, keď nám nič nebolo doručené". Ako odborári uvádzajú na svojej internetovej stránke, nechápu, ktorých lekárov sa týka uložená pracovná povinnosť. "Vláda nás o týchto veciach neinformovala, nepoznáme rozsah pracovných povinností, nepoznáme mená, ktorým má byť pracovná povinnosť uložená," píšu odborári. Vláda pritom schválila vyhlásenie núdzového stavu menej ako hodinu pred zverejnením stanoviska LOZ. "Akonáhle vláda zverejní podmienky, budeme lekárov informovať o právnych krokoch, ako uplatniť svoje ústavné práva na medzinárodných inštitúciách," uvádza LOZ.

Ako odborári pripomínajú, vyhlásením núdzového stavu vznikla vláde ústavná povinnosť prijať všetky potrebné opatrenia pre odstránenie stavu núdze. "Opakujeme, všetky. Vláda má od nás na stole ponuku riešenia stavu núdze a vyzývame ju, aby si splnila svoju ústavnú povinnosť," uzavrelo LOZ svoje vyhlásenie. 

Bude sa racionalizovať

V šiestich z 15 zariadení bude podľa Radičovej núdzový stav trvať iba niekoľko dní, maximálne týždeň. Údajne ho v uvedených nemocniciach vyhlásili skôr preto, aby "išli na istotu a náhodou sa niečo nestalo", dokázali by totiž fungovať aj bez neho. Minister doplnil, že by mohli byť napríklad zavalené množstvom pacientov a dostať sa tak do krízovej situácie. Koľko bude trvať núdzový stav v ostatných zariadeniach, premiérka nespresnila, iba uviedla, že ho zrušia v "najbližšom možnom čase". 

Vláda sa na svojom zasadnutí zároveň rozhodla, že od 1. decembra začne realizovať racionalizačné opatrenia, ktoré budú optimalizovať počet oddelení a kliník. "Aby sme mali naozaj zabezpečenú minimálnu sieť a zároveň nemali zbytočné duplicitné oddelenia," vysvetlila predsedníčka vlády. Dodala, že nemocnice síce majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami do konca júna tohto roka, ich prehodnotenia sú však možné, ak nespĺňajú napríklad personálne normatívy alebo iné stanovené podmienky. 

Zákonník práce sa môže dočasne porušiť

Riaditelia nemocníc môžu už od utorka 29. novembra nariadiť konkrétnym lekárom výkon ich práce, na ktorý budú musieť nastúpiť po 1. decembri. Táto pracovná povinnosť sa bude týkať aj nadčasov a služieb. "Riaditeľ sa v tomto prípade na túto určitú dobu nemusí riadiť Zákonníkom práce," uviedol dnes minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Premiérka Iveta Radičová však garantovala, že porušenie práv zamestnancom nemocníc nehrozí.

"My sme mali v krízovom štábe samozrejme aj predstaviteľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z tohto dôvodu a môžem ubezpečiť všetkých občanov a pacientov, že budú prítomní v týchto nemocniciach práve preto, aby bolo všetko pod drobnohľadom a pod kontrolou. Ale to samozrejme nielen vo vzťahu k pacientovi, ale aj vo vzťahu k lekárom, aby k takýmto situáciám nedochádzalo," povedala Radičová.

Núdzový režim sa podľa nej nedotkne lekárov, ktorí nepodali výpovede a riadne robia v nemocniciach. Ovplyvniť by mal len zdravotníkov, ktorým trvá výpovedná lehota a ich povolania sú nevyhnutné pre riadne fungovanie na určených nemocničných oddeleniach.

"V prípade, že riaditeľ nemocnice má akútnu potrebu alebo akútny nedostatok napríklad piatich neonatológov, uloží pracovnú povinnosť týmto piatim neonatológom... To sa týka lekárov, ktorí sú v pracovnom pomere a ktorí sú vo výpovednej lehote do 30. novembra. Keby tam ten lekár nebol napríklad 20. novembra, tak naňho sa to už neviaže," priblížil šéf rezortu zdravotníctva. Takéto nariadenia sa podľa neho nedotkne platov týchto zdravotníkov. Tým, ktorí nariadenie nebudú rešpektovať však hrozia pokuty a "väčšie postihy", ktoré minister nechcel konkretizovať.

Premiérka verí v dohodu

Predsedníčka vlády potvrdila, že bude pokračovať v rokovaniach. Na utorok pozvala zástupcov lekárov zo spomínaných 15 nemocníc. Minister zdravotníctva sa vyjadril k možným obavám lekárov v súvislosti s rastom miezd. Skonštatoval, že avizované zvýšenie sa nijakým spôsobom nemôže premietnuť do zníženia príplatkov lekárov. Odmietol aj medializované informácie, že niektorí riaditelia podmieňovali podpísanie dodatku zvyšujúceho plat odobratím piatich dní dovolenky. "V prípade, že zistím takúto vec, tak budem z toho vyvodzovať dôsledky," povedal Uhliarik. 

Lekárske odborové združenie žiada prostredníctvom hromadných výpovedí presadenie štyroch požiadaviek, dodržiavanie Zákonníka práce, zmenu systému financovania zdravotníctva, zastavenie transformácie nemocníc a zvýšenie platov zdravotníkov. Kým premiérka Iveta Radičová trvá na to, že jediný problematický bod je rast miezd, odborári neboli spokojní ani s vyriešením ich požiadavky na zastavenie transformácie či na dodržiavanie Zákonníka práce. Obe strany následne predložili vlastné návrhy memoránd. 

Čo hovorí zákon

Ako vyplýva z ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb. Núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Podľa právnej normy možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. V čase takéhoto stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v určenom rozsahu 

K 1. októbru tohto roka podalo podľa vzoru českých kolegov výpovede vyše 2400 lekárov, ktorí pracujú v slovenských nemocniciach, asi 400 z nich svoje výpovede stiahlo. Vo výpovedi je stále asi 2000 lekárov. Zdravotníci sa rozhodli siahnuť po radikálnom riešení po tom, ako sa ani po opakovaných rokovaniach nedohodli s rezortom zdravotníctva na zlepšení ich platového ohodnotenia.

Foto na titulke - SITA

Prehľad pracovných miest, ktoré by po 1. decembri chýbali v slovenských nemocniciach

nemocnica

chýbajúce miesta

spolu

FN Trnava

20 anestéziologov

20

FN Trenčín

11 gynekológov, 6 neonatológov, 9 pediatrov, 6 ortopédov, 9 neurológov

41

Nemocnica Bojnice

11 anestéziológov, 7 gynekológov, 7 chirurgov, 2 ORL lekári

27

FN Žilina

20 anestéziológov, 6 gynekológov, 5 neonatológov, 7 chirurgov, 10 traumatologov, 4 ortopédi, 4 neurochirurgovia, 5 psychiatri

61

Nemocnica Liptovský Mikuláš

10 anestéziológov, 1 gynekológ, 8 chirurgov, 3 traumatológovia, 3 rádiológovia

25

Nemocnica Dolný Kubín

4 anestéziológovia, 1 neonatológ, 7 chirurgov, 6 ortopédi, 6 neurológov

24

Nemocnica Čadca

4 anestéziológovia, 3 gynekológovia, 3 chirurgovia

10

Nemocnica Prešov

20 anestéziológov, 7 gynekológov, 12 neonatológov /pediatrov, 10 chirurgov, 16 traumatológov, 10 neurológov

75

Nemocnica Trstená

3 anestéziológovia, 6 gynekológov, 1 neonatológ, 5 pediatrov

15

UN Bratislava

5 neonatológov

5

DFNsP Bratislava

5 chirurgov

5

FN Banská Bystrica

6 neonatológov

6

UN LP Košice

42 anestéziológov, 14 neurochirurgov

56

DFNsP Košice

5 neonatológov, 5 chirurgov

10

Nemocnica Poprad

7 anestéziológov, 4 chirurgovia, 7 traumatológov / ortopédov, 5 neurológov

23

spolu

403

Zdroj: Úrad vlády SR