Na Slovensku by sa mal obmedziť reexport humánnych liekov zaradených do zoznamu kategorizovaných liekov.

Umožniť by to mala novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorú v stredu odobrila vláda.

Zaoberá sa aj činnosťou etickej komisie MZ SR pre klinické skúšanie liekov, zdravotníckych pomôcok a pre štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro.

V prípade, že by komisia nesúhlasila s povolením klinického skúšania lieku, zdravotníckej pomôcky alebo štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, po novom by SR daný posudzovaný biomedicínsky výskum nepovolila.

Taktiež by mala mať oprávnenie, aby v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv vykonávala dohľad nad povoleným klinickým skúšaním lieku, zdravotníckej pomôcky alebo povolenou štúdiou výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro na území Slovenska.

Novela by mala zabezpečiť aj implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, týkajúcu sa veterinárnych liekov. Umožniť by to malo aj vznik nových štyroch pracovných miest. Pôjde o troch inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie výrobcov, dovozcov a distribútorov účinných látok a správnej výrobnej a distribučnej praxe a jedno miesto na obslužný personál.

COVID červenej zóne na Klinike pneumológie a ftizeológie I. Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava, lieky
Neprehliadnite

Prežili sme rok s Paralenom, vlani Slováci najviac kupovali liek na zníženie horúčky