Vláda SR v rámci opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 schválila dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt a vykonávania dražieb. Informovala o tom ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková. Lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch, ktorých uplynutie by znamenalo zánik alebo premlčanie práva, nemajú plynúť v čase odo dňa účinnosti novely tohto zákona do 28. februára. Taktiež lehoty, ktoré plynuli po 1. januári 2021, sa nemajú skončiť skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona.

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková počas brífingu k šíriacim sa dezinformáciám o zranení bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského v priestoroch Ministerstva spravodlivosti SR 13. decembra 2020 v Bratislave.
FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Sudcovia budú môcť vysvetliť aj neprávoplatné rozhodnutie, tvrdí Kolíková

„Podobne ako sme to urobili na jar, riešime aj vykonávanie úkonov smerom k dražbám," uviedla ministerka. Podľa schválenej právnej úpravy by mali byť dražobník, súdny exekútor a správca do 28. februára povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predaja majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Organizáciám, ktoré sú založené na základe občianskeho a obchodného práva, sa má umožniť vykonávanie úkonov elektronickou formou. „Súvisí to so štatutárnymi orgánmi, ale tiež s veriteľskými výbormi," podotkla.