Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostanú ďalší odklad platenia poistného. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda.

Cieľom predloženého nariadenia je ustanoviť odklad poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za tzv. rizikových pracovníkov za mesiac júl 2020 do 31. decembra tohto roka.

Na snímke dôchodkyňa prechádza okolo obchodu s oblečením počas uvoľňovania opatrení v rámci pandémie koronavírusu v centre Bratislavy 3. júna 2020. Seniori vo veku nad 65 rokov od stredy už nenakúpia vo vyhradenom čase. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Krivda pri zastropovaní dôchodkového veku by sa mala odstrániť

Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu, alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 percent a viac. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.