Výrobca LED panelov Leyard Europe dostane na rozšírenie produkcie v priemyselnom parku Záborské v okrese Prešov štátny investičný stimul vo výške 1,225 milióna eur. Vyplýva to z materiálu Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Leyard Europe, na podporu realizácie investičného zámeru v Záborskom, okres Prešov, ktorý v stredu (21. júla) odsúhlasila vláda.

Leyard Europe, ktorá je dcérskou firmou spoločnosti Leyard z Hongkongu, plánuje v Záborskom preinvestovať na rozšírenie súčasnej výroby LED panelov minimálne 10,256 milióna eur, a to na obstaranie budov, strojov, prístrojov a zariadení. V súvislosti s týmto investičným zámerom by firma Leyard mala do roku 2026 vytvoriť 49 nových pracovných miest.

Spoločnosť Leyard Europe pôvodne od štátu požadovala poskytnutie investičnej pomoci v celkovej hodnote viac ako 3,5 milióna eur, a to vo forme priamej dotácie vo výške viac ako 2,3 milióna eur a vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 1,225 milióna eur. Ministerstvo hospodárstva SR navrhlo vláde poskytnutie investičnej pomoci v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 1,225 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu.

Leyard Europe, s.r.o. vyrába LED panely a technické komponenty.
Neprehliadnite

Leyard rozšíri výrobu LED panelov v závode pri Prešove, slovenská vláda to podporí miliónom eur