Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhuje opäť odložiť povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie. Odklad odvedenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2021, navrhuje do 30. júna. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu práce, ktorý má v stredu prerokovať vláda.

Na snímke generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer počas tlačovej konferencie 15. januára 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Meno Sociálnej poisťovne sa opäť pokúšajú zneužiť podvodníci, upozornila SP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zase žiada kabinet, aby zastavil prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav (ÚKSÚP) pred nadobudnutím platnosti kúpnej zmluvy. Predmetom prevodu vlastníctva je nehnuteľný majetok štátu v katastrálnom území Zvolena.

Agrorezort odporúča tiež vláde po zohľadnení pripomienok vysloviť súhlas s návrhom poslanca Národnej rady SR Patricka Linharta (Sme rodina) na vydanie novely zákona o potravinách. Cieľom poslaneckého návrhu je zavedenie registra potravín pre potravinový semafor, ktorý má byť dobrovoľným informačným systémom. Obsahovať má informácie o potravine a jej výrobcovi.

Sociálna poisťovňa
Neprehliadnite

SP upozorňuje na zmenu v odvodoch pre zamestnávateľa od Nového roka

Kabinet má rokovať aj o doplnení nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým by sa do tzv. pevnej siete urgentov 1. typu mala zaradiť od 1. februára Nemocnica Malacky. Vláda by mala vyhlásiť takisto vznik štyroch nových chránených areálov - Devínske jazero, Čachtické Karpaty, Ostrovné lúčky, Široká a prírodnej rezervácie Oborínsky luh. Status chránených území majú mať od 1. marca