Celé video: 

Čo sa z videa dozviete:
  • Ako reagovali pacienti na koronakrízu (00:30)
  • Je Slovensko pripravené na ďalší nedostatok liekov? (03:15)
  • Prečo sa paracetamol nevyrába v Európskej únii (05:00)
  • Problém financovania inovatívnych liekov (6:00)
  • Je na Slovensku nadspotreba liekov? (9:30)
  • Ako funguje farmácia orientovaná na pacienta (14:20)
  • Ako pomáha klinická farmácia v zahraničí (20:40)
  • Chce vláda obmedziť otváranie nových lekární? (22:40)
  • Telemedicína v lekárnictve (25:15)
  • Ako zlepšiť slovenské lekárnictvo (30:00)
TREND.sk · Sukeľ: ako môžu lekárnici prispieť k zlepšeniu slovenského zdravotníctva