CVVS upozorňuje, že nákupom slovenského vína, ktorého všetky fázy výrobného procesu sa uskutočnili na Slovensku, pomáhajú domáci spotrebitelia slovenskej ekonomike, vinohradníkom a vinárom, cestovnému ruchu a podporujú zamestnanosť vo viacerých regiónoch Slovenska. Predaj slovenského vína dosahuje historicky najnižšiu úroveň a mesiac poctivého slovenského vína môže pomôcť domácim vinohradníkom a vinárom prekonať toto náročné obdobie. Počas mesiaca poctivého slovenského vína, budú naše slovenské vinohradníctva a vinárstva na sociálnych sieťach uvádzať aspoň 1 dôvod pre kúpu poctivého slovenského vína.

Tri číselné údaje ktoré potrebujete vedieť o slovenskom vinohradníctve a vinárstve : 7000, 33% a 1.

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska ďalej upozorňuje, že súčasnú situáciu v slovenskom vinohradníctve a vinárstve definujú najmä 3 číselné údaje. 7000, 33% a 1. Prvé číslo označuje očakávaný pokles výmery rodiacich vinohradov na Slovensku v 2021 roku na úroveň približujúcu sa k 7000 hektárov, čo predstavuje alarmujúci stav. Druhé číslo označuje krátenie platieb od Poľnohospodárskej platobnej agentúry z programu „reštruktualizácia vinohradov“ o 33% zo žiadanej a zazmluvnenej sumy. Tretie číslo je podľa CVVS dnes najdôležitejšie. Pokiaľ si každý dospelý Slovák a milovník vína, kúpi počas mesiaca poctivého slovenského vína od svojho vinára fľašu vína navyše, pomôže slovenským vinohradníkom a vinárom zachovať rodiace vinohrady, znížiť enviromentálnu stopu vinohradníctva a pomôže posilniť odolnosť slovenského vinohradníckeho sektora voči krízam.

Ilustračné foto.
Zdroj: Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska
Ilustračné foto.

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska zároveň upozorňuje, že od decembra 2020 prichádza s vlastným označovaním pôvodu vín svojich členov a iniciatívou #PoctiveSlovenske. Označenie #PoctiveSlovenske predstavuje garanciu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska, že vína s týmto označením pochádzajú z hrozna dopestovaného a šetrne spracovaného na Slovensku. Vína s označením #PoctiveSlovenske majú najnižšiu uhlíkovú a enviromentálnu stopu a prispievajú tak k dosiahnutiu klimatickej neutrality.

CVVS chápe súčasnú krízu aj ako príležitosť a možnosť ukázať, že kvalitné, vína a potraviny máme aj na Slovensku. Pokiaľ chceme piť cenovo dostupné, a kvalitné vína, najrýchlejšia cesta začína kúpou slovenských produktov. Ďakujeme za každú fľašu predaného poctivého slovenského vína.