Najskôr článok, potom razia

Na pofidérne verejné súťaže, ktoré sa týkali kamerových systémov, upozornil ešte v marci TREND. Zo vzorky zhruba 200 tendrov zistil, že súťaže majú buď jedného uchádzača, alebo ak ich je viac, vyzerá to, ako keby ťahali za jeden povraz.

Napríklad tam, kde podmienky stanovil sprostredkovateľ Ladislav Bús, vyhrávala firma Maxnetwork, a ostatné ponuky prišli od jej bývalých spolupracovníkov. Tam, kde tendre robila agentúra Premier Consulting EU, víťazila spravidla firma Slovanet.

Často sa stávalo, že jedna obstarávacia agentúra dávala zákazky jednej a tej istej firme. Ako keby si krajinu rozdelili na rajóny. V okrese Rimavská Sobota organizovala súťaže firma Team Agro a víťazom sa vo všetkých stala tamojšia spoločnosť Patrol & Guard.

Do niektorých tendrov sa zapojil Slovanet (inak doteraz najúspešnejšia firma v tejto oblasti), no v Rimavskej Sobote bol vždy vylúčený. Jednoducho, ak aj boli zo strany firiem pokusy zapojiť sa do súťaže, dostali vyhadzov.

Policajný zásah sa uskutočnil v okrese Rimavská Sobota v obciach, o ktorých písal TREND. Polícia potvrdila, že dôvodom boli súťaže na kamerové systémy a podozrenia z machinácií. Pri razii zadržala 31 ľudí a troch obvinila.

Medzi zadržanými boli podľa medializovaných informácií aj starostovia a poslanci. Oslovení starostovia sa nechceli k téme vyjadriť vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie. Rovnako reagoval konateľ Patrol & Guard Ladislav Házik. Šéf agentúry Team Agro Peter Karsay sa k téme takisto nevyjadril.

Nejde o individuálne pochybenia. Medzi čudnými súťažami sa len veľmi zriedka nájde nejaká normálna. Napríklad v Prešovskom a Košickom kraji operuje osoba, ktorá si vo verejných súťažiach uvádza meno Martin Lesný a e-mailovú adresu [email protected] Ako kontaktné miesto uvádza firmu Prvá Slovenská.

V nej sa TREND dozvedel, že spomínanú e-mailovú adresu nepoužíva M. Lesný, ale úplne iná osoba s iným menom. Martin Lesný ani neexistuje a toto meno sa do vestníka dostalo nedopatrením.

Obce si dokonca nenajali na verejné obstarávanie Prvú Slovenskú, ale úplne inú firmu - agentúru Saks management. Tá však mala manažovanie verejných súťaží posunúť na Prvú Slovenskú. A tá na externého spolupracovníka, pri ktorom už nepoznáme meno, ale len pseudonym.

Čo ďalej?

Každému je jasné, že model fingovaných súťaží nevymyslel M. Lesný ani L. Bús. A už vôbec nie starostovia, ktorí často ani nevedia, čo nakupujú. Vzhľadom na rozsah tohto problému je nespochybniteľné, že ide o systémovú záležitosť, za ktorú je zodpovedný rezort.

A nejde len o kamerové systémy. Že sa TREND zameral práve na ne, je náhoda. Rovnaké schémy našla nezisková organizácia Transparency International v tendroch na futbalové ihriská. O projektoch rozhodujú tí istí štátni úradníci a organizujú ich tie isté externé agentúry.

TREND sa preto spýtal ministerstva pôdohospodárstva, aké dôsledky vyvodili voči kľúčovým manažérom. V rozhodujúcom období nimi boli najmä výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, generálny riaditeľ PPA Stanislav Grobár a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov Martin Barbarič.

„Všetci traja spomínaní pracovníci boli odvolaní z funkcií a už nie sú zamestnancami PPA, resp. ministerstva,“ odpovedal hovorca rezortu Vladimír Machalík. Ani jeden z nich však neodišiel naprázdno. Ľ. Partika dostal odstupné 10,5-tisíca eur, S. Grobár a M. Barbarič 7,5-tisíca.

Čo sa týka agentúr, PPA podľa V. Machalíka opakovane vyzýva žiadateľov, aby zvážili, či využijú ich služby. „Znamená to pre ne náklady navyše a provízia vyplatená akejkoľvek poradenskej spoločnosti v žiadnom prípade nezaručí schválenie alebo neschválenie podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok“.

Na druhej strane však najmä menšie obce nemajú odborné kapacity na vybavovanie grantov. Obce teda potrebujú odbornú pomoc.

Ale obstarávacie agentúry im pomáhajú predovšetkým vybabrať s pravidlami. Chcelo by to odbornú pomoc od niekoho, komu ide o efektívne využitie peňazí - napríklad od ministerstva. Fingované súťaže a tendre s jedným uchádzačom by pre rezortných úradníkov nemali byť neprekonateľný problém.

Rezort pôdohospodárstva nepotvrdil, že výzvu pre malé obce zrušia. Ale ani to nevyvrátil. „PPA zrušenie vyhlásenej výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 oznamuje verejnosti výlučne oficiálnou cestou na svojej webovej stránke,“ uviedol V. Machalík.

Keď sa tak stane, obce budú vo veľkom rušiť verejné obstarávania. Tie, ktoré už majú podpísané zmluvy, môžu zrušiť aj tie. V kontrakte s dodávateľom majú klauzulu, ktorá to umožňuje v prípade, ak obec nezíska eurofondy.

Výzva pre malé obce nie je prvou, ktorú agrorezort ruší. Predtým zrušil štyri výzvy, ktoré nové vedenie zdedilo po tom predchádzajúcom. Podľa tlačového oddelenia hrozí, že EK pozastaví platby v celom Integrovanom regionálnom operačnom programe.

Dôvodom boli netransparentné súťaže a príliš rýchle kontrahovanie. Na jeseň sa na Slovensko chystá misia, ktorá vyhodnotí, či ľudia v agrorezorte spomínané prešľapy napravili.

Dotácie z EÚ do slovenského vidieka na obdobie rokov 2014 – 2020 (v mil. eur)

Integrovaný regionálny operačný program
Lepšie verejné služby (školy, škôlky, sociálne a zdravotnícke zariadenia...) 755,9
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch (lokálne cesty, nové autobusy, cyklotrasy...) 421
Mobilizácia kreatívneho potenciálu (kreatívne centrá, investičné dotácie... – najmä pre krajské mestá) 215,9
Zlepšenie kvality života s dôrazom na životné prostredie (vodovody, kanalizácie, zatepľovanie, zelená energetika...) 189,8
Miestny rozvoj (podpora miestnych akčných skupín) 100
Technická pomoc a ostatné 72
Spolu 1754,5
PRAMEŇ: Ministerstvo pôdohospodárstva
Program rozvoja vidieka
Investície do hmotného majetku (pre farmárov a potravinárov) 403,4
Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami (napríklad dotácie do horských oblastí) 360,2
Agroenviromentálno-klimatické opatrenie 106,7
Investície do rozvoja lesných oblastí a do zvýšenia životaschopnosti lesov 100,7
Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a poľnohospodárskych činností (pre malé a nové farmy) 89,7
Ostatné* 484,5
Spolu 1545,3
*Ostatné: Základné služby a obnova dedín vo vidieckých oblastiach (ihriská, kamerové systémy, atď.) - 89,3 mil.; Dobré životné podmienky zvierat - 79,8 mil.; Miestny rozvoj (podpora vidieckych verejnosúkromných partnerstiev – miestnych akčných skupín) - 77,3 mil.; Ekologické poľnohospodárstvo - 67,2 mil.
PRAMEŇ: Ministerstvo pôdohospodárstva

Téme rušených eurofondov pre rozvoj vidieka sa podrobnejšie venujeme v aktuálnom vydaní týždenníka TREND