„Pri našich interných kontrolách sme zistili, že dodávateľ nedodržal našu podmienku 95-percentnej úspešnosti zberu dát. Vzhľadom na miestami chaotické parkovanie v Petržalke mal približne 85-percentnú úspešnosť zberu dát,“ uviedol Radovan Choleva, vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Mestská časť bola z tohto dôvodu nútená zmluvu predčasne ukončiť. Za službu, za ktorú bola vysúťažená suma 22 740 eur s DPH, však podľa neho platiť nebude. V súčasnosti pracuje samospráva na vlastnom systéme zbierania dát, ktorý by dosahoval požadované kritériá.

„Tieto dáta potom použijeme pri zavádzaní vlastného rezidenčného systému parkovacej politiky,“ poznamenal R. Choleva.

V súvislosti s parkovaním sa petržalský starosta Ján Hrčka ešte v januári, pred spustením zberu dát, nechal počuť, že mestská časť plánuje spustiť prvú rezidenčnú zónu 1. júla. Termín sa však bude posúvať. V súčasnosti totiž mestské časti rokujú s magistrátom o tom, aby mohli v prechodnom období, teda kým ju nezavedie hlavné mesto, zaviesť vlastnú parkovaciu politiku.

„V závislosti od tejto dohody, ktorá bude uzavretá pravdepodobne až koncom júna, zavedie Petržalka vlastný rezidenčný parkovací systém, ktorý bude zvýhodňovať Petržalčanov, od septembra,“ doplnil R. Choleva.

Cieľom viacnásobného sčítania motorových vozidiel bolo zozbierať čo najviac dát o parkovaní áut v Petržalke, aby samospráva vedela, kde je najväčší problém s parkovaním, koľko áut v Petržalke v noci reálne parkuje, koľko z nich má mimobratislavskú značku, či v akých oblastiach sa jednotlivé autá pohybujú. Spočítavať sa mala celá mestská časť rozdelená do 14 ucelených zón.