Do platnosti vstúpili od 19. januára nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré upravujú opatrenia platné na pracoviskách, prevádzkach a aj hromadných podujatiach.  

Respirátor bude nutné nosiť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri v prípade, že ste od cudzích osôb vzdialených menej ako dva metre, a ak ste na hromadnom podujatí hoci ste od cudzích osôb vzdialení viac ako dva metre.

Výnimky platia pre deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, tiež o zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám alebo o osobu pri výkone športu. 

Nový režim OP+  

Podmienkou vstupu do prevádzok ako fitness, wellness, akvaparky, kúpele, hotely a podobné bude zavedenie režimu OP+.   Prevádzky kúpalísk, akvaparkov a wellnes sa môžu otvoriť len v režime OP+. Rovnako sa otvárajú všetky doteraz zatvorené prevádzky služieb, ale len v režime OP.

Rozširuje sa zoznam prevádzok v režime základ (predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok, knižnice).

Prevádzky, ktoré mali obmedzené otváracie hodiny môžu mať otvorené už do 22. hodiny večernej (prevádzky verejného stravovania s výnimkou donášky a odber so sebou, predajne drogérií, oblečenia a obuvi, domáce potreby, trhoviská, kľúčové služby, prevádzky telekomunikačných operátorov a podobne). Ruší sa aj kapacitné obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania.

Fitness centrá budú fungovať v režime OP+, maximálna kapacita sa môže zvýšiť na 50 ľudí, resp. 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Pre rodičov s deťmi sa otvoria aj detské kútiky, ale len v režime OP.  

Múzeá a galérie poteší, že sa ruší povinnosť vykonávať len individuálne prehliadky.

Kto patrí do režimu OP+
  • Osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali aj booster dávku. Konkrétne sem patria osoby najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka a osoby najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka.
  • Kompletne zaočkované osoby (2. dávka dvojdávkovej schémy a 1. dávka jednodávkovej schémy) s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starších ako 72 hodín. Antigénový test nesmie byť starší ako 48 hodín.
  • Kompletne zaočkované deti do 18 rokov a 2 mesiacov veku
  • Kompletne zaočkované osoby, ktoré prekonali covid-19 pred nie viac ako 180 dňami.
  • Osoby s kontraindikáciou očkovania proti covidu-19 s certifikátom o výnimke z očkovania a s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie staršieho ako 72 hodín či antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín.  
  • Deti od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie staršieho ako 72 hodín či antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín.  
  • Deti do 6 rokov bez testu.  

>>> Hromadné podujatia a ubytovanie