Vedenie Slovenskej technickej univerzity (STU) sa pripojilo k vyhláseniu Univerzity Komenského (UK) k návrhu novely vysokoškolského zákona. Zásadne odmieta snahy obmedziť autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia. Žiada tiež účasť pri tvorbe zmien, ktoré majú prispieť k zvýšeniu kvality vysokého školstva. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.

„Autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia považujeme za dôležité piliere demokracie a jeden zo základných výdobytkov novembra 1989. Zásadne nesúhlasíme so snahami tieto slobody obmedziť a podriadiť rozhodnutiam politickej moci," vyhlásilo vedenie STU.

rekonštrukcia vysokoškolského internátu Družba
Neprehliadnite

Univerzita Komenského pripravuje efektívnejší model riadenia internátov

Vedenie univerzity zdôraznilo, že dlhodobo volá po zvyšovaní kvality vysokého školstva a zmenách, ktoré by tomuto cieľu prospeli. „Žiadame náležitú účasť na procese ich tvorby a prijímania v duchu partnerského dialógu," uviedlo.

Univerzita Komenského v Bratislave dôrazne odmieta návrh novely vysokoškolského zákona. Považuje ho za snahu o politické ovládnutie slovenského vysokého školstva. Žiada obnovenie dialógu a prepracovanie návrhu novely skôr, než sa predloží do legislatívneho procesu. Vyzýva ministerstvo školstva na otvorenú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve.