Prečo ste prijali túto pozíciu?

Bol som predsedom odborového zväzu, k transformácii akadémie som sa dlhodobo vyjadroval a často som s ministerkou školstva Martinu Lubyovou rokoval o zákonoch, ktoré sa týkajú vedeckých pracovníkov. Vraj som mal aktívnejší postoj ako iní členovia SAV. Moja osobná motivácia je, že mi záleží na pracovníkoch akadémie a ich ďalšom osude.

Vedci môžu nechať majetok štátu, tvrdí bývalý odborár SAV

Chemik a bývalý odborár SAV Andrej Rusnák má rezortu školstva pomôcť pri transformácii SAV. Zdroj: Archív A. Rusnáka

Na demonštrácii pred parlamentom proti postupu ministerstva školstva vás však vypískali.

Priniesol som pre SAV zlú správu, tak ma to neprekvapilo. Upozornil som prítomných, že mám stanovisko Generálnej prokuratúry, ktoré hovorí o nemožnosti postupovať podľa pôvodného plánu automatickej transformácie, pretože SAV zanedbala svoje povinnosti. V tom momente bola jediná možnosť pre kontinuitu SAV, aby poslanci schválili novelu, ktorou sa vracajú ústavy na príspevkové a rozpočtové organizácie.

Bola aj iná možnosť, aby ministerstvo školstva zapísalo ústavy do registra verejno-výskumných inštitúcií a mohlo byť po probléme. Aký je plán v súčasnosti?

Takáto možnosť nebola. Ministerstvo školstva by porušilo zákon, ak by vedecko-výskumné inštitúcie registrovalo. Preto muselo ministerstvo konanie o registrácii zastaviť. Zmyslom novely zákona je pomôcť SAV a jej ústavom zmeniť sa na vedecko-výskumné inštitúcie postupným procesom registrácie.

Predsedníctvo SAV musí dodať ministerstvu financií súpis majetku štátu, ktorý ústav spravuje a požiadať o vklad majetku štátu do novozaloženej vedecko-výskumnej inštitúcie. Či sa budú jednotlivé ústavy zakladať nanovo je výlučne v rukách Predsedníctva SAV.

Vedci môžu nechať majetok štátu, tvrdí bývalý odborár SAV

Martina Lubyová na tlačovej konferencii o transformácii SAV Zdroj: TASR

SAV tento postup vylučuje, pretože by tým došlo k porušeniu kontinuity ústavov a všetky zmluvy, licencie, patenty či statusy pracovísk by museli byť získané nanovo.

Poznám tú rétoriku, ale nesúhlasím s ňou minimálne v oblasti pracovných vzťahov. Robil som dlho odborára, tak viem, že pracovné zmluvy dokáže SAV preniesť na nástupnícku organizáciu. V prípade iných práv a povinností to tak tiež môže byť, veď aj pri pôvodnej transformácii mali vzniknúť nové subjekty a práva mali na ne prejsť.

Predtým to malo byť zo zákona, teraz úkonom SAV ako zakladateľa. Ale nie som právnik, podľa mňa to záleží na tom, ako sa to právne ošetrí. Ministerstvo školstva poskytne SAV právnu pomoc a súčinnosť, momentálne na tom pracuje skupina legislatívcov.

No kompetencia urobiť prevody je na SAV, pokiaľ tak neurobia oni, k prevodu nedôjde. Bude si to vyžadovať veľkú byrokratickú prácu, ale vyjadrím názor, že to prejde. Netreba riešiť ako sa to nedá, ale ako sa to dá. Kontinuita je zachovateľná, ale musí sa pristúpiť k veci proaktívne.

Ak by vláda alebo ministerstvo financií nesúhlasili s prevodom majetku do vlastníctva vedecko-výskumnej inštitúcie?

V takom prípade môže SAV návrh stiahnuť, inštitúcia nemusí vzniknúť a bude pokračovať v pôvodnej forme. Alebo sa môže SAV rozhodnúť inštitúciu založiť bez majetku štátu, so súkromným kapitálom. Veď hlavným dôvodom transformácie mal byť prílev súkromných investícií, a nie privatizácia majetku štátu.

Môže sa zákonom vrátiť právny stav do situácie spred júla tohto roku, teda, že by transformácia prebehla opäť ale tentokrát s pozitívnym výsledkom?

Túto možnosť si viem predstaviť len v prípade, že by išlo o poslaneckú iniciatívu, pretože ministerstvo školstva v tomto smere nemá právomoc. Pokiaľ viem poslanci na septembrovom školskom výbore boli náchylní pomôcť SAV v tomto smere.

Vedci môžu nechať majetok štátu, tvrdí bývalý odborár SAV

Zástupcovia SAV odmietajú poslaneckú novelu zákona o vysokých školách, ktorá mení ústavy SAV späť na rozpočtové organizácie Zdroj: TASR

Aj ministerstvo predsa môže predkladať návrhy zákonov.

Aj keby ministerstvo školstva malo taký úmysel, vládny návrh zákona sa do konca roka nedá stihnúť. Myslím, že loptička je jednoznačne na strane SAV, aby konala podľa platného zákona. Už 12. septembra mali začať konať. Prešiel mesiac od účinnosti zákona a neurobili úkony na schválenie vkladu majetku štátu.

Vy osobne ste fanúšikom riešenia, ktoré by vrátilo situáciu pred júl 2018, aby mohla transformácia prebehnúť podľa pôvodného plánu, no tentokrát bez problémov?

Osobne som fanúšikom riešenia, ktoré bude bezškodové pre všetkých pracovníkov SAV a ktoré zachová všetky povolenia na prácu, licencie a podobne. Lebo viem aké ťažké je zachovať stav vecí už len pri sťahovaní z jednej budovy do druhej.

Andrej Rusnák (35)

je absolventom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2010 získal na škole doktorát z makromolekulovej chémie. Od roku 2008 pracuje v Slovenskej akadémii vied, od roku 2014 pôsobil vo vedení Odborového zväzu SAV.