R. Vaský bol vyšetrovateľom už v minulosti obvinený z opakujúceho sa pokračovacieho prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva, a to závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách. Momentálne je zadržaný v cele predbežného zadržania a dejú sa ďalšie procesné úkony.

Sudca uložil obvineným R. Vaskému a Martinovi Daňovi explicitný a jednoznačný zákaz uverejňovať príspevky vo forme obrazových, zvukových a obrazovozvukových diel či sa na ich tvorbe akýmkoľvek spôsobom podieľať.

Krajský súd ich prepustil na slobodu koncom januára. R. Vaský zverejnil odvtedy minimálne na svojom YouTube kanáli tri videá, v ktorých sa sám objavil. M. Daňo sa od rozhodnutia R. Vaského zverejňovať videá dištancoval na sociálnej sieti.