Magistrát dal komplexne dezinfikovať všetky vozidlá MHD, vydal pokyn na pripravenosť členov mestského krízového štábu, dal nakúpiť hygienické a dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov a nariadil obmedzenie návštev v zariadeniach pre seniorov v správe mesta pre osoby, ktoré v poslednom čase navštívili oblasť s potvrdeným výskytom COVID-19.

Na území Slovenska doteraz nebol potvrdený prípad ochorenia COVID-19. M. Vallo deklaruje, že sa hlavné mesto v spolupráci s bratislavskými mestskými časťami a Bratislavským samosprávnym krajom pripravuje na situáciu, ak by bol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 na území Bratislavy alebo bol vyhlásený núdzový stav.

„Vedenie mesta je v nepretržitom kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými inštitúciami, najmä Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý je súčasťou krízového štábu zriadeného vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19,“ uviedol primátor.

M. Vallo preto vyzýva verejnosť správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať predčasnej panike, najmä v dôsledku neoverených informácií. Odporúčania a opatrenia, ktoré magistrát realizoval, nájde verejnosť na webovej stránke hlavného mesta. Samospráva ju bude priebežne aktualizovať.