„Je to jeho profesijná minulosť, keď sa za 17 rokov v polícii od pochôdzkára vypracoval na šéfa elitného vyšetrovateľského tímu Gorila, čo svedčí o jeho odborných, ale aj manažérskych schopnostiach. Druhým dôvodom je jeho morálna integrita a tretím spoločný pohľad, ktorý máme na to, ako sa má vyvíjať práca MsP v Bratislave a zvyšoval sa pocit bezpečia v hlavnom meste,“ argumentoval M. Vallo.

Aj M. Gajdoš priznal, že súlad jeho predstáv o fungovaní polície na miestnej úrovni s ideami, ktoré prezentoval M. Vallo v predvolebnom Pláne B, boli silnou motiváciou reagovať na primátorovu ponuku kladne.

Deklaroval, že má konkrétne predstavy o postupe a prostriedkoch, ako zvyšovať efektivitu MsP. „V spolupráci so štátnou políciou chcem v prvom rade zanalyzovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste a zvýšiť hliadkovú a monitorovaciu činnosť v najrizikovejších zónach,“ uviedol ako príklad.

Myslí si, že je potrebné zo strany MsP aktívne vyhľadávať a predchádzať rizikovým situáciám, ktoré môžu viesť k porušovaniu verejného poriadku.

„Takisto je potrebné zvýšiť objasnenosť na úseku priestupkov voči majetku, ktorá je v porovnaní s objasnenosťou priestupkov na úseku cestnej premávky nízka,“ uviedol. V prípade pokút za dopravné priestupky sa M. Gajdoš prihovára za to, aby sa viac uplatňoval „individuálny výchovný účinok“.

Je si tiež vedomý nevyhnutnosti zvýšiť počet mestských policajtov. „Podľa mojej predstavy a príkladov dobrej praxe by sme mali dospieť aspoň k stavu, že na jedného príslušníka mestskej polície pripadá tisíc obyvateľov, dnes je to približne 1 600 obyvateľov,“ ozrejmil. Víta preto i ambíciu magistrátu navýšiť rozpočet MsP o jeden milión eur.

Vedenie mesta ráta s tým, že v štruktúrach MsP ostane aj jej súčasný šéf Ivan Lechner. „Máme o to záujem a takto s pánom Lechnerom komunikujeme, vidíme veľký priestor využiť jeho skúsenosti a schopnosti, ale i vzdelanie z odboru dopravy pri organizácii a zabezpečovaní parkovacej politiky v meste, ktorú potrebujeme zaviesť,“ povedal primátor Bratislavy.