Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek navrhuje zaviesť rozšírený príspevok na bývanie. Pomôcť má odhadom okolo 490-tisíc ľuďom, z toho 265-tisíc žijúcich pod hranicou rizika chudoby. Predložil preto návrh zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie.

Cieľom je zavedenie novej štátnej sociálnej dávky tak, aby pomohla čo najväčšiemu počtu ľudí. Návrh tak reaguje na bytovú krízu, zhoršenie ekonomickej situácie po pandémii ochorenia COVID-19, rast cien energií i infláciu, ktoré najviac zasiahli ľudí ohrozených chudobou a nižšiu strednú vrstvu.

Kompenzovať náklady

„Zámerom návrhu je kompenzovať zdokladované náklady na bývanie, ktoré prevyšujú 30 percent z príjmu domácnosti pričom náklady nad hranicou tzv. normatívnych nákladov nie sú kompenzované. Táto hranica zabezpečuje cielenie príspevku na domácnosti s nižšími príjmami,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Zámer určuje maximálnu výšku príspevku ako 20 percent príjmu v prípade osôb, ktoré nehnuteľnosť vlastnia, a 30 percent príjmu v prípade osôb v nájme. „To znamená, že zdokladované náklady na bývanie, ktoré prekračujú 50 percent príjmu v prípade osôb vlastniacich nehnuteľnosť a 60 percent príjmu v prípade osôb žijúcich v nájme, nie sú kompenzované,“ spresňuje dôvodová správa s tým, že to zabráni potenciálnym špekuláciám.

Od životného minima

V prípade domácností s príjmom pod hranicou životného minima by sa mala maximálna výška príspevku odvodzovať podľa návrhu nie od príjmu, ale od životného minima, teda 20 percent životného minima pre vlastníkov a 30 percent životného minima pre nájomníkov. Takto koncipovaný príspevok by poberalo odhadom okolo 490-tisíc ľudí.

Nadobudnutie účinnosti zákon sa navrhuje od 1. decembra 2022, a to aj vzhľadom na predpokladaný legislatívny proces. Navrhovaný príspevok nemá nahradiť ten aktuálny v platnosti. Ľuďom, ktorí ho poberajú, má byť výška príspevku dorovnaná do výšky navrhovanej dávky.

Ďalšie dôležité správy

Istanbul v Turecku je multikultúrne mesto a preto ho milujete.
Neprehliadnite

Vysoká inflácia vyháňa Slovákov do krajiny s ešte vyššou infláciou