Zo 167 úloh, ktoré sformulovali v akčnom pláne aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020, sa podarilo splniť väčšinu (99), ďalších 42 úloh možno vyhodnotiť ako čiastočne splnené, nesplnených ostalo 26 úloh. Vyplýva to z Vyhodnotenia plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020, ktoré vláda vo štvrtok vzala na vedomie.

„Úlohy akčného plánu sa realizovali v šiestich oblastiach, v rámci deviatich cieľov, respektíve 33 opatrení národnej stratégie," pripomenulo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, predkladateľ informatívneho materiálu.

Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj počas brífingu v súvislosti s vyťahovaním potopeného remorkéra v Bratislave 2. decembra 2020. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Envirorezort bude podporovať podnikateľov, ktorí menia odpad na palivo, tvrdí Budaj

V prípade splnených úloh poukázal envirorezort na to, že bude potrebné i v nasledujúcom období ich monitorovať a ďalej realizovať. „Pokiaľ ide o nesplnené úlohy, ich implementáciu bude potrebné prehodnotiť a následne zvážiť ich realizáciu v ďalšom období," dodalo MŽP.

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 bola schválená vládou 8. januára 2014. Cieľom stratégie bolo vytvoriť politický rámec pre zastavenie trendu straty biodiverzity a urýchlenie prechodu SR ako členskej krajiny Európskej únie na „zelenú" ekonomiku, ktorá dokáže účinnejšie využívať prírodné zdroje.

Na vládu predložená správa je podkladom na vypracovanie nadväzujúceho akčného plánu a stratégie pre ďalšie obdobie. Dokument bude zároveň reflektovať závery a ciele globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020, ktorý budú schvaľovať v tomto roku na 15. konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite.