Približne 76 percent študentov zdravotníckych odborov na Slovensku plánuje po ukončení svojho štúdia zostať pracovať vo svojej krajine. Tí, ktorí sa rozhodnú odísť za hranice, najčastejšie mieria do Česka. Pri českých študentoch je to Nemecko. Vyplýva to z prieskumu Barometer medzi sestrami realizovaného HealthCare Institute Czech Republic. 

Študenti, ktorí majú v pláne zostať pracovať v tuzemskom zdravotníctve, mieria najčastejšie do Prešovského kraja (25 percent), nasleduje Košický kraj (20,1 percenta) a Žilinský kraj (15,4 percenta).

Festival
Neprehliadnite

Štvrtina respondentov si myslí, že sa nevrátime k životu pred pandémiou, ukazuje prieskum

Istota a stabilita v práci má najväčší vplyv na rozhodnutie, kde budú študenti vykonávať svoju budúcu prax. Nevyhovujúce finančné ohodnotenie je najdôležitejší faktor, ktorý by bol dôvodom na odmietnutie pracovnej ponuky. Najčastejšia predstava výšky platu je podľa študentov v rozmedzí od 1 150 € do 1 550 eur. Študenti, ktorí chcú po ukončení štúdia pracovať v zahraničí, uvádzajú ako hlavný dôvod práve lepšie platové podmienky.

Prieskum sa zaoberal aj spokojnosťou študentov stredných škôl s počtom hodín praktického vyučovania. V prípade Slovákov je spokojných v tejto oblasti 57 percent respondentov, v prípade Českej republiky je spokojných 62 percent stredoškolských študentov.