Väčšina Slovákov si myslí, že poslanec Národnej rady (NR) SR by mal mať trvalý pobyt v tom kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Michala Kaliňáka, iniciátora petície Parlament regiónov a kampane za zrušenie jedného volebného obvodu.

,,Na otázku, či by mal mať poslanec NR SR trvalý pobyt v kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu, odpovedalo súhlasne šesť z desiatich respondentov. Naopak, traja z desiatich opýtaných by si nepriali, aby v budúcnosti volili do parlamentu poslancov za ten kraj, v ktorom žijú," priblížil Kaliňák postoje tých, ktorí sa dokázali v prieskume vyjadriť k položenej otázke.

Slovenská republika prijala v reakcii na útoky vo Viedni bezpečnostné opatrenia. Na hraničných priechodoch s Rakúskou republikou prebiehajú posilnené cestné kontroly. Policajti železničnej polície monitorujú všetky osoby, ktoré na územie SR prichádzali vlakom z Viedne do Bratislavy
Neprehliadnite

Dôveryhodnosť Ozbrojených síl SR je dlhodobo a stabilne vysoká. Potvrdil to prieskum

Agentúra pre prieskum verejnej mienky, trhu a médií AKO realizovala telefonický prieskum v čase od 23. novembra do 27. novembra na vzorke 1 000 respondentov.

Kaliňák poukazuje dlhodobo na to, že jeden volebný obvod vyhovuje skôr straníckym centrálam ako pomáha ľuďom v konkrétnych regiónoch vzhľadom na to, že súčasná situácia nerešpektuje pomer mandátov k veľkosti a počtu obyvateľov daného regiónu a výslednú zostavu poslancov formuje zvolenou kandidátkou hlavne vedenie politického subjektu.