Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) počas kontroly zákaziek realizovaných spoločnosťou MH Invest v súvislosti so štátnou investíciou do strategického parku v Nitre zistil viaceré porušenia zákona.

Princíp transparentnosti

„V prípade zákazky na predmet Príprava strategického parku Nitra úrad konštatoval, že kontrolovaný porušil zákon o verejnom obstarávaní, keď zákazku zadal napriamo bez splnenia zákonných podmienok pre takýto postup. Porušenia zákona pritom mal vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ informoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Výsledkom priameho rokovacieho konania bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo.

V priamej nadväznosti na tento nezákonný postup kontrolovaný uzavrel k danej zmluve o dielo aj dodatok č. 1, ktorý bol predmetom ďalšej kontroly úradu.

Na snímke kandidát na predsedu Most-Híd László Sólymos počas volebného snemu strany Most-Híd vo Fiľakove 30. mája 2020. FOTO TASR - Ján Krošlák
Neprehliadnite

Verejné obstarávania boli niekoľkokrát kontrolované ÚVO, tvrdí Sólymos

„Aj v tomto prípade úrad preukázal porušenie zákona o verejnom obstarávaní, keď sa kontrolovaný vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom a zároveň porušil princípy verejného obstarávania, najmä princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, čo malo za následok výber konkrétneho hospodárskeho subjektu bez realizácie riadnej hospodárskej súťaže. Aj tieto porušenia mali vplyv na výsledok verejného obstarávania. Uvedené rozhodnutie úradu je právoplatné,“ potvrdil Hlivák.

Kontrola zákazky na prípravu cesty

ÚVO kontroloval aj zákazku na predmet Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra. „Toto rozhodnutie nie je právoplatné, keďže sa kontrolovaný odvolal. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že úrad na prvom stupni konštatoval viacero porušení zákona, ktoré mali vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ uviedol Hlivák.

Jaroslav Naď
Neprehliadnite

Nákup armádnych húfnic je stále zaseknutý na ÚVO. Úrad podal žalobu na okresný súd

Viaceré porušenia zákona konštatoval úrad aj po kontrole zákazky na predmet Hrubé terénne úpravy pre strategický priemyselný park Nitra. „Aj v tomto rozhodnutí úrad konštatoval viaceré porušenia zákona s vplyvom na výsledok verejného obstarávania. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, keďže kontrolovaný sa odvolal,“ povedal Hlivák.

Podľa jeho slov ÚVO na základe uzatvorených memoránd o spolupráci informoval o výsledku kontrol aj príslušné kontrolné orgány. Na uvedené zákazky bol úrad upozornený Nadáciou Zastavme Korupciu.