Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Slovenskej pošte za porušenie postupov pri verejnom obstarávaní a z toho vyplývajúce nesprávne stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pokutu v celkovej výške 615 441,88 eur. V utorok o tom informoval ÚVO.

Zákazka sa podľa ÚVO týkala postupu, ktorý Slovenská pošta zvolila pred uzatvorením zmluvy o spolupráci pri využívaní poštových kariet na služby elektronického stravovania so spoločnosťou GGFS.

„Danú zákazku kontrolovaný (Slovenská pošta) nezadával postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to v dôsledku nesprávneho stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktoré malo za následok zníženie predpokladanej hodnoty zákazky pod finančný limit stanovený v zákone o verejnom obstarávaní,“ uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

Na snímke budova Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) 6. júla 2020 v Brtaislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

ÚVO udelil rezortu vnútra pokutu pre objednávky spojené s realizáciou letov

Pošta sa tak podľa ÚVO vyhla verejnému obstarávaniu s postupom pre zadávanie nadlimitnej zákazky. Podľa Hliváka išlo v tomto prípade o tak vážne porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorom úrad ukladá pokutu vo výške päť percent zo zmluvnej ceny. „Keďže ale Slovenská pošta súhlasila so všetkými zisteniami úradu, úrad znížil pokutu o polovicu. Môžem ešte potvrdiť, že úrad na základe uzatvorených memoránd o spolupráci postúpi výsledok uvedenej kontroly aj na príslušné kontrolné orgány,“ uzavrel Hlivák.‬‬‬‬‬‬

Hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková spresnila, že kontrola a pokuta od ÚVO sa týkala obstarávanie z roku 2017, teda obdobia jedného z predchádzajúcich manažmentov spoločnosti. „Slovenská pošta uznala argumentáciu Úradu pre verejné obstarávanie, a tak dosiahla uloženie pokuty vo výške 50 % z pôvodne určenej výšky pokuty,“ dodala Dorčáková.