Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák proaktívne, z vlastného podnetu, začal preverovať situáciu v stavebnom sektore, v ktorom sú hlásené údajne nepredvídateľné nárasty cien za komodity, čo má brániť dokončeniu mnohých diel, resp. pokračovaniu v realizácii zákaziek.

Štát by sa na avizované zmeny v stavebníctve mal pozrieť s rozvahou, sedliackym rozumom a mal by v prvom rade vychádzať zo skutočných dát. Preto sa ÚVO ešte v júli obrátil na Európsku komisiu (EK) listom, v ktorom sme uviedli aj možné problémy v eurofondových zákazkách, ktoré môžu nastať práve pre avizované zvýšené ceny v stavebnom sektore,“ uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

„Obrátili sme sa tiež na Štatistický úrad, ktorý nám už dal prvé dáta. Nemôžem si odpustiť poznámku, že vo verejnom priestore mi akosi stále chýba jasná argumentácia k tejto téme, dnes nevieme presne vymenovať, ktoré rastúce náklady sa nedali predvídať a naopak, ktoré sa dali poistiť nástrojmi, ktoré sú už v súčasnom zákone,“ hovorí predseda úradu Miroslav Hlivák.

Andrej Doležal
Neprehliadnite

O probléme so zdražovaním stavebných materiálov chce Doležal rokovať aj s premiérom

ÚVO vníma aj výzvy na rýchlu zmenu zákona o verejnom obstarávaní, od ktorej mnohí očakávajú vyriešenie problémov súvisiacich s nárastom cien v stavebníctve.

„Ku každej zmene legislatívy treba pristupovať opatrne a v prvom rade treba mať zanalyzované dáta a treba poznať následky zmien. Aby sme Slovenskej republike nenarobili viac škôd ako osohu. Navyše zmena nášho zákona o verejnom obstarávaní je limitovaná európskou legislatívou. Môžem však potvrdiť, že spolu s mojimi kolegami som pripravený na rokovania s vládou o tejto téme,“ dodal Miroslav Hlivák.

„V každej téme, ktorá má dopad na našu spoločnosť a je v kompetencii ÚVO, je úrad otvorený rokovaniam, pričom dávame na stôl riešenia. No už teraz upozorňujem, že riešenie situácie v stavebníctve sa nemusí týkať len zmien v zákone o verejnom obstarávaní,“ zdôraznil.

„Jednoducho, táto otázka patrí do odbornej debaty, úrad sa na ňu pripravuje, bude počúvať ďalšie orgány verejnej moci, ktoré majú kompetenciu konať, budeme argumentovať a hľadať riešenia pre ochranu verejného záujmu,“ uzavrel Miroslav Hlivák.

stavba
Neprehliadnite

Stavebný materiál dražie, ceny bytov však už nemajú kam rásť