Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predstavil v pondelok vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Zachováva princíp súťaživosti, verejné obstarávanie by sa malo zrýchliť, posilniť sa má transparentnosť a verejná kontrola. Zaviesť by sa podľa návrhu mal napríklad inštitút špekulatívnych námietok. Novelu priblížil v pondelok na tlačovej konferencii predseda ÚVO Miroslav Hlivák s tým, že ju konzultoval s viacerými odborníkmi a tiež s Európskou komisiou (EK).

,,Návrh ÚVO počíta, že bez zákonných pravidiel sa bude obstarávať do 20-tisíc eur, námietky naďalej zostávajú v kompetencii ÚVO, urýchľujeme proces tak, aby sme zachovali práva podnikateľov sťažovať sa, zachovávame kontrolu všetkých súťaží na Slovensku," skonštatoval Hlivák. Zároveň návrh úradu podľa neho zachováva právo, aby sa na ÚVO mohli obrátiť všetci občania, novinári a tretí sektor a zrýchľujú sa súťaže na stavebné práce rušením možnosti ich námietkovania do sumy 1 milión eur.

Návrh predstavený podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým podľa Hliváka berie právo podať podnet na ÚVO občanom, novinárom, tretiemu sektoru a zužuje právomoc úradu. ,,Bez zákonných pravidiel sa majú rozdávať verejné peniaze do výšky 5,3 milióna eur," dodal Hlivák v reakcii na Holého návrh. ÚVO predloží svoj návrh vláde aj úradu podpredsedu vlády pre legislatívu.

 

Pre rýchlejšie nakupovanie sa podľa návrhu ÚVO majú zvýšiť limity z 5-tisíc na 20-tisíc eur pri obstarávaniach bez zákona. Zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou zahŕňa, že v prípade tovarov a služieb pre štátnych obstarávateľov sa má ísť zo 70-tisíc eur na 100-tisíc eur, pre samosprávu sa majú limity zvýšiť zo 70-tisíc eur na 180-tisíc eur.

V prípade stavebných prác sa majú zvýšiť zo 180-tisíc eur na 300-tisíc eur. Hlivák však podotkol, že sa zachováva povinnosť zverejňovania zákaziek nad 70-tisíc eur a nad 180-tisíc eur a od týchto limitov sa má ponechať povinnosť komunikovať elektronicky vrátane predkladania ponúk.

Predseda úradu pre verejné obstarávanie JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM
Neprehliadnite

Miroslav Hlivák: Štátnym nákupom chýba odbornosť. Venovať sa im môže ktokoľvek

Súčasne sa majú sprísniť postihy pre zneužívanie uvoľnených pravidiel. Z pohľadu nekalých praktík úrad podporuje blacklist a tiež vylúčenie nepoctivých uchádzačov z verejného obstarávania. Vytvoriť sa tiež majú nové skutkové podstaty trestného činu machinácie vo verejnom obstarávaní. Mala by sa zároveň posilniť súčinnosť ÚVO s kontrolnými orgánmi aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Rozšíriť by sa mala aj pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu. Zaviesť sa má súčasne postih pre účasť majetkovo a personálne prepojených osôb.

Novela zahŕňa aj profesionalizáciu a opatrenia pre zvýšenie kvality vo verejnom obstarávaní. ,,Umožňujeme vláde, aby si pre strategické nákupy zriadila vlastnú centrálu obstarávaniu organizáciu a zriaďujeme inštitút odborných garantov," spresnil Hlivák.

verejne obstaravanie, ilustracia
Neprehliadnite

Obstarávanie je na križovatke. ÚVO aj vláda točia volantom do inej strany.

Návrh obsahuje tiež zákaz uzavretia zmluvy s podnikom verejného funkcionára. Mala by sa tiež posilniť nezávislosť ÚVO. Zvýšiť sa má aj kvalita informácií v priebehu verejného obstarávania. Predseda úradu by mal raz ročne prísť do pléna Národnej rady (NR) SR a predstaviť odpočet činnosti ÚVO. Do Rady ÚVO sa má súčasne priniesť viac odbornosti, členmi by mohli byť aj zahraničí občania. Zrušiť by sa malo aj ,,betónovanie" kandidátov vo vysokých funkciách, napríklad by mohlo prísť k odvolaniu z funkcie za závažné porušenie etických štandardov. Zaviesť sa má do zákona aj otvorená komunikácia pre posilnenie verejnej kontroly.

Na tvorbe návrhu sa podieľali aj dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda a rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská. V časti profesionalizácie úrad spolupracoval s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). ÚVO novelu konzultoval aj s EK, spolupracoval tiež s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), rokoval aj so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združením samosprávnych krajov SK8 a Úniou miest Slovenska (ÚMS).

Kajetán Kièura
Neprehliadnite

Govnet, húfnice SNS či Kičurove nákupy. Rada ÚVO opäť skúsi rozhodnúť o kontroverzných tendroch